Gedaan met laden. U bevindt zich op: Leren en werken combineren

Leren en werken combineren

Leren en werken of werkplekleren verwijst naar opleidingssystemen waarin de cursisten afwisselend op school (of in een schools milieu) en op de werkvloer professionele vaardigheden aanleren. Het gaat daarbij doorgaans over basisberoepsopleidingen en de cursisten zijn doorgaans leerlingen of jonge, (te) laag opgeleide werkzoekenden. 

Jonge man leert vloertegels leggen met begeleider
© Joris Casaer

Werkplekleren bestaat onder verschillende namen en in verschillende vormen, in een schoolse of een niet-schoolse context. Al die vormen zijn zeer verschillend op het gebied van duur, omvang, locatie, actoren. Hieronder vindt u de meest gebruikte vormen van werkplekleren.

Werkplekleren voor leerlingen

Werkplekleren voor werkzoekenden of werknemers

Incentives voor werkgevers

Werkgevers die zich engageren om via werkplekleren jongeren op te leiden, kunnen daar onder bepaalde voorwaarden financiële voordelen voor krijgen.