Werkplekleren bestaat onder verschillende namen en in verschillende vormen, in een schoolse of een niet-schoolse context. Al die vormen zijn zeer verschillend op het gebied van duur, omvang, locatie, actoren ... Hieronder vindt u de meest gebruikte vormen van werkplekleren

 • voor leerlingen:
  • het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso)
  • duaal leren (proefproject)
  • de leertijd
 • voor jonge werkzoekenden
  • de individuele beroepsopleiding (IBO)
  • de stageovereenkomst
  • de instapstage.

Deeltijds beroepssecundair onderwijs

Het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) is een onderwijssysteem waarbij een jongere de combinatie maakt tussen leren op school en werkplekleren. De jongere kan met verschillende soorten contracten bij een werkgever in het reguliere arbeidscircuit tewerkgesteld worden.

Duaal leren

Bij duaal leren verwerft u vaardigheden op school, in een centrum voor deeltijds onderwijs of Syntra-lesplaats én op de werkvloer. De verhouding tussen aantal dagen op school en aantal dagen op de werkvloer hangt af van de studierichting.

Duaal leren is een proefproject. Meer info over duaal leren (opent in nieuw venster) vindt u bij Onderwijs Vlaanderen.

Leertijd

De leertijd is een onderwijsvorm die valt onder het stelsel ‘Leren en werken’. U combineert vier dagen beroepsgerichte praktijkopleiding met één dag theoretische vorming in een campus van SYNTRA. Zo leert u al werkend de knepen van het vak en maakt u heel vlot de overstap naar de arbeidsmarkt.

Individuele beroepsopleiding (IBO)

De Individuele BeroepsOpleiding (IBO) is een opleidingsmaatregel die het voor werkgevers aantrekkelijker maakt werkzoekenden aan te werven. Als u werkzoekende bent en niet over de gevraagde competenties beschikt, dan kunt u via een IBO-contract aan de slag bij een werkgever, waar u gedurende een tot en met zes maanden een opleiding volgt op de werkvloer. Daardoor doet u ervaring op.

Stageovereenkomst

De stageovereenkomst is een overeenkomst waarbij een werkgever zich ertoe verbindt u een beroepstechnische opleiding te geven. U verbindt zich ertoe de techniek van het beroep aan te leren onder leiding en het toezicht van de werkgever en daarnaast de nodige cursussen te volgen in een SYNTRA-centrum.

Instapstage

Verliet u de schoolbanken zonder diploma secundair onderwijs en hebt u het moeilijk om werk te vinden? Met een instapstage doet uw eerste werkervaring op, verdient u geld en staat u sterker op de arbeidsmarkt.

Lastenverlaging voor werkgevers

Voor de opleiding van de leerling of cursist kunnen werkgevers een beroep doen op de mentorkorting. Dat is een lastenverlaging die het voor werkgevers aantrekkelijker maakt opleidingen op de werkvloer te organiseren.

Stagebonus en startbonus

Werkgevers die zich engageren om via werkplekleren jongeren op te leiden, kunnen onder een aantal voorwaarden nog een extraatje krijgen via de stagebonus. De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een opleidings- of arbeidsovereenkomst. Ook de jongere zelf kan een premie krijgen: de startbonus.