Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deeltijdse arbeidsovereenkomst in het kader van duaal en alternerend leren

Deeltijdse arbeidsovereenkomst in het kader van duaal en alternerend leren

De deeltijdse arbeidsovereenkomst wordt gebruikt in alternerend leren in het secundair onderwijs en in duaal leren in het volwassenenonderwijs.

De deeltijdse arbeidsovereenkomst is een overeenkomst die gesloten wordt tussen:

  • de leerling
  • de erkende onderneming.

Het is geen specifieke opleidingsovereenkomst, maar een echte arbeidsovereenkomst. De lerende wordt dan ook een werknemer van de erkende onderneming. Dit overeenkomsttype omvat enkel het werkplekgedeelte van de opleiding.

Dit type overeenkomst wordt gebruikt in volgende situaties:

  • Voor leerlingen die een opleiding volgen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) en die gemiddeld op jaarbasis minder dan 20 uren per week op de werkplek opgeleid worden.
  • Als de tewerkstelling plaatsvindt in een onderneming uit de non-profitsector waarvoor de vermindering in het kader van de sociale maribel geldt, dan kan een deeltijdse arbeidsovereenkomst sociale maribel gesloten worden voor leerlingen in een alternerende opleiding die minstens 20 uren (leertijd en duaal leren) op de werkplek opgeleid worden. Voor leerlingen in het DBSO kan de opleiding op de werkplek ook minder dan 20 uren omvatten. Neem daarvoor altijd eerst contact op via loket@jongerenindesocialprofit.be(opent in uw e-mail applicatie).
  • Als de onderneming onder het paritair comité 143 voor de zeevisserij valt (enkel secundair onderwijs).

Erkenning

De onderneming mag de lerende pas opleiden op de werkplek als deze daarvoor erkend is en zodra de overeenkomst ondertekend en gestart is.