Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stageovereenkomst Alternerende Opleiding

Stageovereenkomst Alternerende Opleiding

De Stageovereenkomst Alternerende Opleiding is een overeenkomst in het kader van werkplekleren, waarbij de leerling minder dan 20 uur per week op de leerwerkplek opgeleid wordt.

De Stageovereenkomst Alternerende Opleiding (SAO) is een overeenkomst die wordt gesloten tussen:

  • de leerling
  • de erkende onderneming
  • de opleidingsverstrekker.

Arbeidsduur

De SAO omvat zowel het les- als het werkplekgedeelte. De beide delen vormen samen een overeenkomst waarvan de arbeidsduur minstens 28 uren per week is en maximaal gelijk is aan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is op de leeronderneming. Bij een SAO wordt de leerling minder dan 20 uur per week (gemiddeld op jaarbasis) op de leerwerkplek opgeleid. Ook in het geval dat de leerling op een gesimuleerde leerwerkplek wordt opgeleid, wordt een SAO afgesloten.

Duur overeenkomst

De SAO is een overeenkomst van bepaalde duur en mag niet langer lopen dan de duur van de alternerende opleiding. De duur van de opleiding hangt af van het aan te leren beroep en bedraagt meestal 1 tot 3 jaar. Tijdens die periode moeten de competenties van de opleiding aangeleerd worden.

Opleidingsplan

In het opleidingsplan wordt vastgelegd welke competenties op de leerwerkplek aangeleerd zullen worden en welke in de lessen aan bod zullen komen. Het opleidingsplan vormt een verplichte bijlage bij de overeenkomst.

Vergoeding

De SAO is een onbezoldigde overeenkomst. De leerling ontvangt dus geen loon of vergoeding.

Modelovereenkomst

De SAO wordt opgesteld volgens het model (PDF bestand opent in nieuw venster)dat vastgelegd is door de Vlaamse Regering. Het uurrooster(PDF bestand opent in nieuw venster) en de bepalingen (PDF bestand opent in nieuw venster)van het decreet betreffende de rechten en plichten van de partijen en betreffende de schorsing en beëindiging van de overeenkomst, het opleidingsplan en het arbeidsreglement maken deel uit van de overeenkomst en worden als bijlage bij de overeenkomst gevoegd.

Schoolvakantie

De uitvoering van de overeenkomst wordt geschorst tijdens de schoolvakantieweken. Onder bepaalde voorwaarden kan daarvan worden afgeweken en kan de leerling toch tijdens schoolvakantieweken opgeleid worden. In dat geval wordt de afwijkende regeling opgenomen als bijlage bij de overeenkomst(PDF bestand opent in nieuw venster).

Erkenning

De onderneming mag de leerling pas opleiden op de leerwerkplek als hij daarvoor erkend is en zodra de overeenkomst ondertekend en gestart is.