Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevoegdheden College van burgemeester en schepenen

Bevoegdheden

Het college van burgemeester en schepenen of het schepencollege is een beraadslagende vergadering. Het kan zijn bevoegdheden alleen op een collectieve wijze uitoefenen en kan dus geen taken delegeren aan individuele schepenen. De verdeling van bevoegdheden onder de leden van het college is een interne werkindeling ter voorbereiding van zaken waarover het college collegiaal beslissingen neemt.​​​​​​

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor:

  • De voorbereiding van de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad (beleidsvoorbereiding)
  • de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad (beleidsuitvoering)
  • de uitoefening van de bevoegdheden die de gemeenteraad of andere wettelijke en decretale bepalingen hem toevertrouwen (de gedelegeerde bevoegdheden)
  • de uitoefening van specifiek toegewezen bevoegdheden.

Het college van burgemeester en schepenen kan bij reglement de uitoefening van bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan de algemeen directeur.

De algemeen directeur kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan andere gemeentepersoneelsleden.​​​​​