Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevoegdheden Districtsraad

Bevoegdheden

De gemeenteraad kan bevoegdheden van gemeentelijk belang overdragen aan de districtsraden, behalve de tuchtregeling van het personeel, de beleidsrapporten van de gemeente en de gemeentebelastingen.

Bij de toewijzing van bevoegdheden worden alle districten op gelijke wijze behandeld en zorgt de gemeente ervoor dat de districten het personeel en de financiƫle middelen ontvangen in overeenstemming met de bevoegdheden die aan de districten worden toevertrouwd.

De gemeenteraad van de stad Antwerpen heeft volgende bevoegdheden toevertrouwd aan de districtsraden:

 • burgerlijke stand
 • lokale straten en pleinen
 • lokale parken en groenaanplantingen
 • lokale feestelijkheden
 • lokale markten en foren
 • lokaal cultuurbeleid
 • lokaal jeugdbeleid
 • lokaal sportbeleid
 • lokaal seniorenbeleid
 • lokale communicatie en promotie
 • lokale inspraak en participatie
 • lokale socioculturele verenigingen.

De districtraden kunnen ook:

 • algemeen advies verstrekken bij districtsaangelegenheden
 • adviesraden oprichten
 • punten die betrekking hebben op de bevoegdheden van het districtsbestuur laten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad
 • een volksraadpleging organiseren over de eigen bevoegdheden
 • voorstellen voor het personeelskader van het district.

De beslissingen van de districtsraad mogen niet in strijd zijn met de beslissingen van de gemeenteraad.