Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkiezing voorzitter Districtsraad

Verkiezing voorzitter

De districtsraad kiest tijdens de installatievergadering een voorzitter onder de districtsraadsleden van Belgische nationaliteit. Dat gebeurt op basis van een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter.​​​​​

Ontvankelijkheid akte van voordracht

De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter (model DIS 1) van de districtsraad is ontvankelijk als de akte:

  • ondertekend is door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. Niemand kan meer dan 1 akte van voordracht ondertekenen. Alle handtekeningen die daarmee in strijd zijn, zijn ongeldig in alle akten van voordracht
  • ondertekend is door de meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen. Als de lijst waarop de naam van de kandidaat-voorzitter voorkomt maar 2 verkozenen telt, volstaat de handtekening van een van hen
  • tijdig is ingediend.

De voorzitter van de installatievergadering onderzoekt de ontvankelijkheid van de akte. Als de akte ontvankelijk is, wordt de voorgedragen kandidaat-voorzitter verkozen verklaard.

Het is mogelijk om in de akte van voordracht te voorzien in een einddatum van het mandaat van de kandidaat-voorzitter. Er kan daarbij voorzien worden in de voordracht van een kandidaat-opvolger.

Geen (ontvankelijke) akte van voordracht

Als de voorzitter geen (ontvankelijke) gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ontvangt voor de installatievergadering, vindt binnen de 14 dagen een afzonderlijke voordracht en verkiezing plaats.

De akte van voordracht moet ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst zijn verkozen als de voorgedragen kandidaat.

De verkiezing gebeurt bij geheime stemming. De kandidaat die de volstrekte meerderheid heeft behaald, is verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad.

Als geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald en als verschillende kandidaten zijn voorgedragen voor het vacante mandaat, vindt een 2e stemronde plaats waarin wordt gestemd op de 2 kandidaten die in de eerste stemronde de meeste stemmen behaalden.