Gedaan met laden. U bevindt zich op: Grondwettelijk Hof breidt indexatiebeperking uit tot studentenhuurcontracten Nieuwsberichten van lokaal woonbeleid

Grondwettelijk Hof breidt indexatiebeperking uit tot studentenhuurcontracten

Nieuwsbericht
17 april 2024

Context: maatregel huurprijzen tijdens energiecrisis

De Vlaamse Regering besliste tijdens de energiecrisis om de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen te bevriezen voor een jaar, namelijk tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023. Nadien mocht een huurprijsindexatie opnieuw, maar alleen met een correctiefactor om te vermijden dat de gemiste indexatie meteen werd ingehaald. Lees meer informatie over deze maatregelen op onze aparte webpagina(opent in nieuw venster). Begin 2023 stelden de vzw Nationaal Eigenaars en Mede-eigenaars Syndicaat en de vzw Verenigde Eigenaars een verzoekschrift tot vernietiging in bij het Grondwettelijk Hof.

Arrest Grondwettelijk Hof

In een arrest van 21 maart 2024 deed het Grondwettelijk Hof uitspraak. De verzoekende partijen werden daarbij over vrijwel de hele lijn in het ongelijk gesteld. Het Grondwettelijk Hof oordeelde namelijk dat de Vlaamse decreetgever bevoegd is om een dergelijke regeling aan te nemen en dat de aangenomen regeling grondwettig is. Tegelijk stelt het Grondwettelijk Hof echter dat de regeling moet worden uitgebreid naar contracten die onderworpen zijn aan titel III van het Vlaams Woninghuurdecreet. Hierdoor vallen ook studentenhuurcontracten onder deze regeling.

Wat betekent dit voor studentenhuurcontracten?

Hierdoor kunnen studenten met een huurcontract van voor 1 oktober 2022 mogelijk een deel van de huurprijs terugvorderen als zij een energieverslindend kot of - kamer huurden.

We maakten hierover een aparte webpagina aan met alle informatie en wat studenten kunnen doen. Bekijk de webpagina indexatiebeperking bij studentenhuurcontracten.