Gedaan met laden. U bevindt zich op: Start van het centraal inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders op 18 maart 2024 Nieuwsberichten van lokaal woonbeleid

Start van het centraal inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders op 18 maart 2024

Nieuwsbericht
15 maart 2024

Op 18 maart gaat het centraal inschrijvingsregister live voor nieuwe en bestaande kandidaat-huurders. Zodra we live zijn, vindt u op www.vlaanderen.be/sociaalhuren de knop ‘Ga naar het online loket: centraal inschrijvingsregister’. Zo kunnen kandidaten zelf inschrijven, hun dossier aanpassen en indienen of bevestigen.

We herhalen daarom de belangrijkste aspecten voor u in dit nieuwsbericht.

Wat kunt u doen als lokaal bestuur?

  • sociaal verhuren, maar geen toegang tot backoffice

U kunt nog altijd zelf uw sociale woningen verhuren. Maar, u heeft geen toegang tot de backoffice om kandidatengegevens op te zoeken of te verwerken. Alleen de woonmaatschappijen hebben deze toegang tot de backoffice.

Wat kunt u doen?

  • U kunt met een woonmaatschappij een verwerkersovereenkomst afsluiten zodat de woonmaatschappij gegevens voor u kan opzoeken. Wij maakten hiervoor een model met instructies op.
  • U vraagt zelf uw eigen machtigingen aan. Alleen via deze machtigingen zult u ook toegang kunnen krijgen tot de backoffice.

Meer informatie vindt u op de webpagina voor lokale besturen over CIR (inloggen vereist).

U heeft dus – net als kandidaat-huurders – alleen toegang tot de frontoffice, de schermen die kandidaten ook zien. U kunt kandidaten ondersteunen om aan te melden (bv. itsme installeren), bij hun inschrijving of bij hun bestaand dossier.

  • nieuwe kandidaten ondersteunen bij hun inschrijving

U kunt een kandidaat helpen bij een online inschrijving. U meldt samen met de kandidaat aan en doorloopt samen de schermen om een dossier op te starten. Meer informatie en instructievideo’s vindt u op de webpagina Hoe inschrijven?

  • bestaande kandidaten ondersteunen bij de eenmalige actualisatie en validatie

Bij de start van het centraal inschrijvingsregister zullen bestaande kandidaat-huurders hun inschrijvingsdossier eenmalig moeten bevestigen (de validatie). Mogelijk moeten ze ook bewijsdocumenten toevoegen (actualisatie). Zij ontvangen hierover een brief van de woonmaatschappij.

U kunt de kandidaat hierbij helpen. U meldt samen met de kandidaat aan in het CIR en doorloopt samen de schermen om het dossier te bevestigen. Pas het dossier aan waar nodig, zodat alle informatie opnieuw actueel is. Zodra het dossier bevestigd is, kijkt u de huidige woonsituatie van de kandidaat nog na.

Meer informatie en instructievideo’s vindt u op de webpagina Uw inschrijving bevestigen.

  • kandidaten onder bewindvoering informeren

Een kandidaat onder bewindvoering (een beschermde) kan ook een inschrijving starten, bekijken of aanpassen in het centraal inschrijvingsregister, maar de kandidaat kan het inschrijvingsdossier niet definitief indienen of bevestigen. Dat kan alleen de bewindvoerder of wettelijke vertegenwoordiger.

Deze kandidaten zullen de brieven van de woonmaatschappij ontvangen, niet de bewindvoerder. Dit komt omdat we de contactgegevens van de bewindvoerders nog niet konden invoeren in het centraal inschrijvingsregister. Onze excuses voor dit ongemak. Wij informeren kandidaten hierover via onze webpagina’s en in het centraal inschrijvingsregister zelf. Ook 1700, de gratis infolijn, en de sector sociaal wonen is hiervan op de hoogte. We vragen u deze kandidaten naar hun bewindvoerder te verwijzen om het dossier definitief in te dienen of te bevestigen.

Meer informatie leest u op de webpagina voor professionele welzijnsactoren.

Meer informatie?

Meer informatie leest u op de webpagina voor professionele welzijnsactoren of op de webpagina voor lokale besturen over CIR (inloggen vereist).