Gedaan met laden. U bevindt zich op: Historiek van een perceel opzoeken Domein kadaster

Historiek van een perceel opzoeken

Bekijk de historiek van een perceel: Wat is de vorige of volgende toestand van het perceel en wie zijn/waren de eigenaars? 

Hoe kan een perceel evolueren?

Een perceel kan op vele manieren wijzigen:

 • Het krijgt nieuwe eigenaars na een verkoop
 • De aard van het perceel wijzigt door het zetten van een woning
 • Het perceel wordt gesplitst in meerdere percelen bij een verkaveling
 • Het perceel wordt samengevoegd met andere percelen

Dit wordt uitgelegd aan de hand van de volgende afbeelding.

In de eerste afbeelding wordt een schematische levensloop van een perceel getoond. De oudste toestand is aan de linkerkant.

Een perceelstoestand komt overeen met een administratief perceel, dus de combinatie van een capakey met een partitie.

Uiterst links is de initiële eigendomstoestand, die bestaat uit een eigenaarstoestand A met een eigenaar A en een perceelstoestand A.

Vervolgens wordt het perceel verkocht (transactie A) aan persoon B, waardoor een nieuwe eigendomstoestand B ontstaat, met een nieuwe eigenaarstoestand B, maar wel nog met dezelfde perceelstoestand A, omdat aan het perceel zelf niets gewijzigd is.

Hierna gebeurt een verkoop (transactie B) aan 2 nieuwe eigenaren (C en D). Opnieuw ontstaat een nieuwe eigendomstoestand C, maar weer met dezelfde perceelstoestand A.

Vervolgens gebeurt er een splitsing van het perceel met een verkoop van 1 van beide nieuwe percelen aan eigenaar E. Hierdoor ontstaan 2 eigendomstoestanden (D en E), met telkens een nieuwe perceelstoestand (B en C), met elk hun eigen eigenaarstoestanden (D en C).

Tot slot wordt op perceelstoestand B een woning gebouwd, waardoor een nieuwe perceelstoestand D ontstaat, die automatisch ook leidt tot een nieuwe eigendomstoestand.

Om de volledige historiek op te zoeken biedt MAGDA 2 diensten aan:

 • geefEigendomstoestand
 • geefHistoriekEigendomstoestanden

Met geefEigendomstoestand kan enkel de historiek van 1 perceelstoestand opgevraagd worden. In de afbeelding hieronder geeft de kader aan welke eigendomstoestanden gevonden worden wanneer de geefEigendomstoestand van perceelstoestand A wordt opgevraagd. Tot zolang de perceelstoestand niet wijzigt, zitten deze dus mee in het antwoord.

Om te weten wat de eigendomstoestand is nadat er een nieuwe perceelstoestand optreedt, volstaat geefEigendomstoestand niet meer, maar moet de dienst geefHistoriekEigendomstoestanden worden gebruikt. Met deze dienst wordt voor bepaalde eigendomstoestand de vorige en volgende toestand(en) getoond.

In de afbeelding hieronder toont de kader welke eigendomstoestanden worden getoond als de historiek wordt opgevraagd van de eigendomstoestand C:

 • De vorige toestand is dan eigendomstoestand B
 • De volgende toestanden zijn eigendomstoestand D en E

De volgende afbeelding toont dan weer de historiek van eigendomstoestand D:

 • De vorige toestand is eigendomstoestand C
 • De volgende toestand is eigendomstoestand F

Merk op dat eigendomstoestand E niet in het antwoord zal zitten, omdat dit geen vorige of volgende toestand is, maar eerder een ‘parallelle’ toestand.

Opzoeken van historiek van een perceelstoestand

De historiek van 1 perceelstoestand kan gevonden worden door het detail te zoeken van 1 perceel, via:

Door de toggle Toon historiek (Zie rode kader 1 in screenshot hieronder) aan te vinken worden alle eigendomstoestanden opgehaald voor de geselecteerde partitie van een bepaalde capakey.

Bij elke eigendomstoestand zoals gevonden in de vorige stap, staat een knop Historiek waarmee de vorige en volgende toestand(en) gevonden kunnen worden (Zie rode kader 2 in screenshot hierboven). Deze knop opent een nieuwe pagina, zoals op de screenshot hieronder.

Bovenaan op de nieuwe pagina staan 1 of meerdere volgende toestanden. Als de meest actuele toestand is opgevraagd, zullen er geen volgende toestanden zijn.

Hieronder staat de opgevraagde toestand.

Onderaan staan de vorige toestanden. Als deze niet aanwezig zijn, wil dit zeggen dat de historiek niet gedigitaliseerd is.

Per eigendomstoestand is het mogelijk om:

 • De historiek van deze specifieke eigendomstoestand op te vragen
 • De details van deze eigendomstoestand op te vragen. Klik hiervoor op de titel en eventueel op de sutbtitels. Zie ook de volgende screenshot.