Het raadplegen van authentieke bronnen vereist een strikte navolging van de wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens (afgekort AVG of GDPR). Afhankelijk van uw profiel(en) heeft u toegang tot bepaalde functionaliteiten binnen MAGDA Online. Alle activiteit wordt gelogd en kan nadien door een veiligheidsconsulent geaudit worden. Deze kan controleren of het raadplegen van persoonsgegevens in MAGDA Online met het juiste profiel is gebeurd.

Versies van MAGDA Online: Piloot en Pro

In februari 2017 werd MAGDA Online Piloot ((opent in nieuw venster)) gelanceerd. Deze versie bleek echter niet gebruiksvriendelijk en daarom moeilijk werkbaar. Daarom wordt deze versie niet verder ontwikkeld.

In april 2019 lanceert Informatie Vlaanderen MAGDA Online Pro ((opent in nieuw venster)). In deze versie staat gebruiksvriendelijkheid centraal. Domeinen en diensten zullen toegevoegd worden wanneer dit budgettair haalbaar is. Contacteer het MAGDA Online team als u in samenwerking een dienst wil toevoegen om gegevens te verwerken die momenteel niet beschikbaar zijn.

Welke acties kunnen we uitvoeren?

*Dit domein zal in 2022 overgaan naar de vernieuwde MAGDA Online Pro. Schrijf in op de interesselijst ((opent in nieuw venster))om op de hoogte gehouden te worden over deze ontwikkeling.

Wat kost MAGDA Online?

Om MAGDA gegevens te delen:

  • Eénmalige aansluitkost van 1000 EUR per domein zoals persoon, onderwijs, kadaster, mobiliteit, …
  • Indien gegevens van KSZ: verbruik wordt doorgefactureerd

Om MAGDA Documentendienst te gebruiken:

  • éénmalige aansluitkost van 1000 EUR per branding (logo op document)
  • Indien papieren brieven of aangetekend per post: verbruik wordt doorgefactureerd

Een aansluiting is geldig voor:

  • Onbeperkt aantal gebruikers
  • Onbeperkt aantal opvragingen en documenten