Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aansluitingsprocedure MAGDA Online

Aansluitingsprocedure

Op deze pagina vindt u terug wie kan aansluiten op MAGDA Online, wat de kostprijs is en welke stappen er doorlopen dienen te worden.

Wilt u aansluiten op de Documentendienst? U vindt het aansluitingsproces hier.

Voor wie?

Volgende organisaties kunnen gebruikmaken van MAGDA Online: overheidsinstanties in Vlaanderen

 • Lokaal bestuur of intergemeentelijk samenwerkingsverband
 • Autonoom gemeentebedrijf
 • Sociale huisvestingsmaatschappij
 • OCMW
 • Instantie van de Vlaamse overheid
 • Ziekenhuis: enkel voorbevragingen van de Leer- en Ervaringsbewijzen Databank (LED)
 • Brandweer- en politiezones: enkel voor bevragingen van Vlaamse bronnen

Aansluiten op een domein gebeurt steeds op basis van een juridische machtiging. Uitzondering hierop:

 • Documentendienst: geen juridische machtiging nodig voor het verzenden van documenten. Er dient wel een aansluitingsaanvraag te worden ingediend.
 • Domein onderneming: zoals hier toegelicht wordt, gaat het om publieke gegevens. Gebruik maken van dit domein kan zonder een aansluitingsaanvraag te moeten indienen.

Geen toegang:

 • Commerciële bedrijven kunnen enkel gebruikmaken van de publieke websites van de betreffende overheidsdiensten voor punctuele bevragingen. U kan de betreffende overheidsdiensten rechtstreeks contacteren in verband met webservices.

Kostprijs?

Voor MAGDA Online is er een eenmalige aansluitkost van 1000 EUR per domein (vb. domein persoon, gezin, kadaster, mobiliteit, …). Hierop is geen BTW verschuldigd.
Indien gegevens van KSZ: verbruik wordt doorgefactureerd.

Een aansluiting is geldig voor:

 • Onbeperkt aantal gebruikers

 • Onbeperkt aantal opvragingen en documenten

Opgelet: voor het domein Sociale Zekerheid wordt door de KSZ rechtstreeks aan de aangesloten organisaties een jaarlijkse gebruikskost gefactureerd.

Aansluitingsprocedure stap voor stap