Inspiratiepagina

Ontdek de foto’s en presentaties van tijdens de themadag ‘Meer Mobiele Gemeente/Stad’ en kom meer te weten over de winnaars en genomineerden.

Vakjury- en publieksprijs 'Meer Mobiele Gemeente/Stad 2022'

Alle prijzen werden uitgereikt tijdens de themadag in Brugge. Naast de vakjuryprijs was er ook een publieksprijs. De themadag, vakjury- en publieksprijs voor Meer Mobiele Gemeente/Stad 2022 is een nieuw initiatief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse overheid), de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), De Lijn en Inter - Toegankelijk Vlaanderen en zal tweejaarlijks georganiseerd worden.

“Verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen hebben al heel wat inspanningen geleverd om de mobiliteit toegankelijker te maken”, aldus minister Peeters. “Daarvoor wil ik de 3 winnaars, en bij uitbreiding alle andere genomineerden in deze verkiezing, bedanken. Vanuit Vlaanderen hopen we met dit initiatief nog meer lokale besturen te motiveren om samen met de Vlaamse overheid, de VVSG, De Lijn en Inter werk te maken van meer toegankelijke haltes, zodat iedereen zich op een veilige en comfortabele manier kan verplaatsen.”

  Zes genomineerden en drie winnaars voor de vakjuryprijs

  De volgende lokale besturen waren genomineerd:

  • In de categorie ‘grote lokale besturen’ (meer dan 50.000 inwoners): Gent en Brugge
  • In de categorie ‘middelgrote lokale besturen’ (tussen 20.000 en 50.000 inwoners): Ieper, Wevelgem en Oudsbergen
  • In de categorie ‘kleine lokale besturen’ (minder dan 20.000 inwoners): Koekelare

  Uit de zes genomineerde lokale besturen werden Koekelare, Wevelgem en Gent bekroond als ‘Meer Mobiele Gemeente / Stad 2022’. Om kans te maken op de vakjuryprijs, konden steden en gemeenten ten laatste op 15 juni 2022 een onderbouwd dossier indienen. Daarin moesten ze niet alleen hun lokale visie en beleid rond de toegankelijkheid van mobiliteitsoplossingen toelichten, maar ook meegeven hoe ze toegankelijke haltes en Hoppinpunten planmatig uitrollen en inspirerende initiatieven rond toegankelijke mobiliteit delen. Een Hoppinpunt is een vervoersknooppunt waar parkeermogelijkheden voor verschillende personenwagens en fietsen ter beschikking zijn of waar verschillende vervoermogelijkheden (trein, bus, deelfiets, ...) kunnen aangeboden worden door middel van onder meer deelsystemen, waardoor reizigers met het geschikte vervoermiddel een verplaatsing kunnen maken. De steden en gemeenten moesten ook het charter binnen het Masterplan Toegankelijkheid ondertekend hebben.

  Winnaar in categorie 1 - meer dan 50.000 inwoners: Gent

  Gent heeft het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ ondertekend. De stad heeft een actieplan ‘Vervoersarmoede’ opgesteld. Er is een beleidsmedewerker ‘Vervoersarmoede’ en er zijn 2 toegankelijkheidsambtenaren die specifiek werken rond toegankelijkheidsinitiatieven in de stad. Toegankelijkheid is opgenomen in de beleidsnota en het bestuursakkoord van Gent. Er zijn 18 bijkomende haltes gepland om toegankelijk aan te leggen en er is een aparte brochure gecreëerd die focust op toegankelijkheid, toegankelijke wandelroutes en voetgangersassen.

  Winnaar in categorie 2 – tussen 20.000 en 50.000 inwoners: Wevelgem

  Wevelgem heeft het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ ondertekend. De gemeente heeft een stafmedewerker en beleidsmedewerker die specifiek werken rond toegankelijkheid. Naast integratie en duurzaamheid is toegankelijkheid voor Wevelgem een integrale bevoegdheid. Daarnaast werd een inventaris opgemaakt en is er een nulmeting gebeurd met een duidelijk ambitieniveau: Wevelgem wil investeren in 3 Hoppinpunten en 12 toegankelijke haltes. De gemeente voert concrete investeringen uit in toegankelijkheid, met bv. verhoogde bushaltes, een voetpadenplan en een opleiding en bijscholing voor de technische dienst.

  Winnaar in categorie 3 – minder dan 20.000 inwoners: Koekelare

  De gemeente Koekelare heeft het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ ondertekend. Toegankelijkheid is als belangrijk element opgenomen in de beleidsnota. Er is een actieplan rond het wegwerken van drempels en de gemeente heeft een toegankelijkheidslabel. Koekelare werkt nauw samen met minder mobiele doelgroepen en maakt gebruik van gebruikersparticipatie. Op korte termijn willen ze werk maken van de (her)aanleg van 1 Hoppinpunt en 5 toegankelijke haltes.

  Gent, Oudsbergen en Sint-Lievens-Houtem winnen de publieksprijs

  Naast de vakjuryprijs konden steden en gemeenten op de themadag ook kans maken op de publieksprijs ‘Meer Mobiele Gemeente/Stad 2022’. De winnaars van de publieksprijs zijn Gent, Oudsbergen en Sint-Lievens-Houtem. Tot en met 25 september 2022 kon het brede publiek stemmen op die stad of gemeente die volgens hen de meeste inspanning levert voor toegankelijke mobiliteit. De resultaten van die bevraging hebben winnaars opgeleverd, verdeeld over de 3 categorieën.

  • In de categorie ‘grote steden of gemeenten’ (meer dan 50.000 inwoners): Gent
  • In de categorie ‘middelgrote steden of gemeenten’ (tussen 20.000 en 50.000 inwoners): Oudsbergen
  • In de categorie ‘kleine steden of gemeenten’ (minder dan 20.000 inwoners): Sint-Lievens-Houtem
  Bas Surmont, schepen integratie en gelijke kansen Wevelgem - Jessy Salenbien, schepen van gelijke kansen en toegankelijkheid Koekelare - Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw Gent

  Masterplan Toegankelijkheid

  De tweejaarlijkse prijzen voor ‘Meer Mobiele Gemeente/Stad 2022’ kaderen in het Masterplan Toegankelijkheid. Dat is een actieplan om de halte-infrastructuur van het openbaar vervoer tegen 2030 meer toegankelijk te maken. Het staat in het Vlaams regeerakkoord en past in de nieuwe Vlaamse mobiliteitsvisie van basisbereikbaarheid.