Verschillende maatregelen om doel te behalen

Om de minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen te halen, hebt u de keuze tussen meerdere maatregelen:

Voor elk van deze maatregelen gelden voorwaarden, bijvoorbeeld voor het rendement. Het systeem moet immers voldoende hernieuwbare energie produceren, en op een doeltreffende manier. Meer info, zie: Hernieuwbare energie: overzicht van de eisen (op EPB-pedia).

Tijdelijk 6% btw op installatie van zonnepanelen, warmtepomp en zonneboiler

Van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 geldt er een verlaging van 21% btw naar 6% btw voor de installatie van zonnepanelen, warmtepomp en zonneboiler voor woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen die na afbraak heropgebouwd worden. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepomp en zonneboiler. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Meer info vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: Voorwaarden voor btw-verlaging op zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers(opent in nieuw venster).

Alternatief of boete

Voor bouwprojecten waarbij geen van hierboven vermelde systemen zijn gebruikt of waarbij de systemen niet voldoen aan de voorwaarden, wordt het maximaal E-peil 10% strenger. Het bouwproject kan dus alsnog voldoen als het E-peil voldoet aan die strengere E-peileis.

Als er geen hernieuwbare systemen zijn toegepast én het project ook niet voldoet aan de strengere E-peileis, dan volgt er een administratieve geldboete.