Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wanneer naar de technische keuring?

Wanneer naar de technische keuring?

Om uw veiligheid op de weg te garanderen en het milieu te beschermen, moet ieder voertuig periodiek naar de autokeuring. 

Vanaf wanneer?

U moet voor het eerst met uw personenwagen naar de technische keuring wanneer uw voertuig 4 jaar oud wordt, te rekenen vanaf de eerste in verkeerstelling.

Met welke frequentie?

Uw voertuig moet jaarlijks gekeurd worden, binnen de 2 maanden vóór het verstrijken van uw laatst afgeleverde keuringsbewijs.

Vanaf 1 juli 2024 worden er keuringsbewijzen uitgereikt die 2 jaar in plaats van 1 jaar geldig zijn. U moet in dat geval dus slechts om de 2 jaar naar de keuring. Let op: het gaat niet over alle voertuigen, maar de personenwagens die onder bepaalde voorwaarden vallen. Hieronder de details van de nieuwe regeling.

Keuring om de 2 jaar: trapsgewijze invoering

Om de druk bij de keuringscentra weg te nemen en de wachttijden te verminderen, wordt er trapsgewijs een nieuwe regeling ingevoerd om de frequentie van de keuring van personenwagens uit te breiden van 1 naar 2 jaar.

In de eerste fase wordt voorrang gegeven aan de jongere voertuigen:

 • Fase 1: een voertuig dat niet ouder is dan 6 jaar en waarvan het keuringsbewijs vanaf 1 september 2024 vervalt, krijgt bij de volgende keuring een keuringsbewijs dat 2 jaar geldig is. Deze voertuigen kunnen vanaf 1 juli 2024 voorgereden worden (2 maanden voor het vervallen van het keuringbewijs).

Oudere voertuigen (ouder dan 6 jaar en niet ouder dan 10 jaar of 160.000 kilometer op de teller) vallen in de volgende fasen onder de nieuwe regeling:

 • Fase 2: voertuigen met een keuringsbewijs geldig tot 1 september 2025 en niet ouder dan 8 jaar

 • Fase 3: voertuigen met een keuringsbewijs geldig tot 1 september 2026 en niet ouder dan 10 jaar

Door de stapsgewijze invoering van een tweejaarlijkse keuring (zie boven), verdwijnt de bonusregeling.

Bonusregeling

In sommige gevallen kunt u een bonus krijgen en hoeft u pas na 2 jaar opnieuw naar de keuring te gaan:

 • u kunt een groen keuringsbewijs zonder beperking van de normale geldigheid voorleggen na de laatste periodieke keuring

 • de kilometerstand van het voertuig bedraagt maximaal 100.000 kilometer

 • het voertuig wordt tijdig aangeboden voor keuring

 • het voertuig is maximaal 6 jaar oud

 • als het voertuig een aanhangwagen trekt, mag de maximale toegelaten massa van de aanhangwagen (750 kg) niet overschreden worden.

Zelf de datum opvolgen

U bent wettelijk verplicht om zelf op te volgen wanneer u uw voertuig moet laten keuren. U kunt dat nagaan via de datum die u op uw keuringsbewijs terugvindt.

De keuringscentra versturen in de weken die aan de keuring voorafgaan een herinneringskaart om uw voertuig tijdig aan te melden. Die herinneringskaart is een extra dienstverlening. U hoeft die niet mee te brengen naar uw keuring. Vermijd onnodige kosten en houd zelf in het oog wanneer u uw voertuig ten laatste moet aanmelden voor de keuring.

Digitale uitnodigingen

In januari 2023 werd gestart met een pilootproject rond digitale uitnodigingen. U krijgt voortaan ook een digitale uitnodiging via eBox, naast de groene herinneringskaart die enkele weken voor de vervaldatum van het keuringsbewijs in de brievenbus valt. Wanneer dit proefproject goed verloopt is het bedoeling om deze werkwijze voor heel Vlaanderen uit te rollen.

Vroeger of later naar de technische keuring?

 • Een voertuig kan vanaf 2 maanden vóór de referentiedatum aangeboden worden voor periodieke keuring met behoud van de referentiedatum.
 • Als u vroeger naar de periodieke keuring gaat (méér dan 2 maanden voor de referentiedatum), dan wordt de referentiedatum vervroegd naar de datum waarop het voertuig wordt aangeboden.
 • Later aanbieden wijzigt de uiterlijke datum van de keuring niet. De geldigheidsperiode van het keuringsbewijs begint dan ook te lopen vanaf de referentiedatum.
 • Als u uw voertuig te laat aanbiedt, moet u een toeslag betalen, zie Tarieven technische keuring. U hebt in dat geval ook niet langer recht op een bonusjaar.

 • Het niet aanbieden van een voertuig heeft ook gevolgen voor de verzekering. Bij een ongeval kan de verzekeringsmaatschappij weigeren om de kosten te vergoeden. Bij een controle door de politie zal het ontbreken van een geldig keuringsbewijs leiden tot een boete.

 • Lees meer over de verschillende codes bij een groen of een rood keuringsbewijs.

Inhoud is aan het laden

Op tijd naar de autokeuring - aflevering van 26 februari 2022 (Kijk uit)