Gekende verkeersonveilige punten aanpakken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt samen met Confederatie Bouw Limburg om enerzijds gekende verkeersonveilige punten aan te pakken, anderzijds om te leren hoe dat sneller en beter kan”, duidt minister Peeters. Het zijn experimenten met een laagdrempelige aanpak waarbij ook (kleine) lokale wegenbouwers en studiebureaus opgeleid en begeleid worden door Confederatie Bouw Limburg. Ze werken samen een concreet uitvoeringsvoorstel uit op basis van een conceptoplossing.

Proactieve detectie van verkeersonveilige punten

Daarnaast wordt er ook geëxperimenteerd met proactieve detectie van verkeersonveilige punten, dat betekent dat risico’s worden opgespoord nog voor er slachtoffers vallen. Deze werken worden gecoördineerd door het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt.

Binnen MIA is er ook een platform met burgerparticipatie rond verkeersveiligheid vervat waaraan 5 lokale besturen meewerken o.a. Hamont-Achel, Tessenderlo en Lummen. Daarnaast werken we aan proactieve verkeersveiligheidsevaluatie o.b.v. conflictobservatie met camera’s op 5 verschillende locaties in Lummen, Lanaken, Maasmechelen, Pelt en Hasselt. Tot slot brengen we ook verkeersonveilige situaties in kaart m.b.v. drones op 3 locaties in Beringen, Lanaken en Dilsen-Stokkem. Midden november hangt de eerste drone in de lucht voor beeldopnames.

IMOB (UHasselt) is volop aan de slag in Limburgse MIA proeftuin

IMOB werkt aan 3 concrete projecten die de verkeersveiligheid op onveilige punten structureel en op korte termijn zullen verhogen door de inzet van innovatieve technologieën.

  • Voor project 1, het burgerparticipatieplatform “citizens4safety”, is het online platform intussen bijna klaar. Het wordt, na een interne testfase, in de zomer geïmplementeerd in de 6 geselecteerde testgemeenten.
  • IMOB is ook volop bezig met de verkeersveiligheidsanalyse met drones. Eind 2021 werden in Beringen de eerste beelden gemaakt van een schoolomgeving. Analyses van die beelden leverden de identificatie van enkele concrete knelpunten voor de verkeersveiligheid op.
  • In project 3 voert men een proactieve conflictanalyse met vaste camera’s uit. De software voor de conflictanalyse is intussen technisch ver gevorderd en de eerste resultaten van analyses op bestaand beeldmateriaal zijn veelbelovend.

Lees meer