Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies voor een verkeersveiligheidsproject

Subsidies voor een verkeersveiligheidsproject

Als rechtspersoon kunt u een subsidie aanvragen voor een project dat de verkeersveiligheid kan verbeteren. De subsidie is bedoeld voor initiatieven die bijdragen tot de doelstellingen van het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021 – 2025.

Voor wie

Elke rechtspersoon kan deze subsidie aanvragen.

Projecten die in aanmerking komen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet uw project aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het doel van het project is het verhogen van de verkeersveiligheid. Dat kan educatief, sensibiliserend of op actie of onderzoek gericht zijn.
 • Het project heeft een maximale looptijd van 36 maanden.
 • Het toepassingsgebied van het project valt hoofdzakelijk binnen het Vlaamse Gewest.

Infrastructuurwerken komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Procedure

 • Stap 1

  Dien uw aanvraag in

  U dient uw aanvraag voor een projectsubsidie ten laatste in op 31 oktober van het jaar waarin het project van start gaat.

 • Stap 2

  Voeg het aanvraagformulier toe

  Bij uw subsidieaanvraag voegt u het standaard aanvraagformulier(Word bestand opent in nieuw venster) met basisinformatie over de aanvrager, het project en de begroting van het project toe. Daarnaast omschrijft u het project zo volledig mogelijk (inclusief doelstellingen, doelgroep(en), acties en gedetailleerde begroting).

 • Stap 3

  Bezorg uw subsidieaanvraag aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

  Stuur uw subsidieaanvraag via e-mail naar beleid@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Beoordeling

De beoordeling van uw aanvraag gebeurt door een multidisciplinair team binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dat team analyseert het project op zijn kwaliteiten en de eventuele meerwaarde voor het verkeersveiligheidsbeleid van de Vlaamse overheid.

Het project wordt beoordeeld vanuit verschillende inhoudelijke invalshoeken (zoals de aansluiting op het verkeersveiligheidsplan, het te verwachten effect, het vernieuwend potentieel, de synergie met andere projecten) en de budgettaire mogelijkheden (inclusief kosteneffectiviteit).

Het is mogelijk dat uw project gedeeltelijk wordt goedgekeurd of dat het departement aanpassingen voorstelt waaraan uw project moet voldoen voor goedkeuring. Na goedkeuring van het project en ondertekening van bijhorend subsidiebesluit neemt het departement contact met u op voor verdere afspraken.

Subsidiebedrag en eigen bijdrage

 • Er is geen boven- of ondergrens van toepassing. Kostenefficiëntie wordt in rekening gebracht bij de beoordeling.
 • Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken verwacht van de aanvrager een eigen bijdrage van minimaal 20%.
 • De manier van uitbetaling (inclusief schijven en termijn) wordt bepaald in het subsidiebesluit. De standaardprocedure omvat een voorschot van 60% nadat uw subsidie is toegekend. De volgende betalingen zijn afhankelijk van de looptijd en de rapportering over de uitvoering.
 • De subsidie kan niet gebruikt worden voor het financieren van project- en/of werkingskosten die al via andere kanalen worden gesubsidieerd of vergoed.