Bomen kappen. Natuur- en bosbeheer. Toestemming voor een activiteit in een bos...

Bodemattest. Pesticiden. Erkenning als bodemsaneringsdeskundige...

Beheer van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. Vergunning voor watervang. Kaart van overstromingsgevoelige gebieden...

Afvalinzameling. Sorteren. Asbest. Zwerfvuil en sluikstort. Materialendecreet...

Luchtkwaliteit. Geluidsnormen bij muziekactiviteiten. Overlast door ongewenste dieren...