Gedaan met laden. U bevindt zich op: Waterinfo.be - Waterstanden en overstromingsvoorspellingen

Waterinfo.be - Waterstanden en overstromingsvoorspellingen

Hulp nodig bij wateroverlast?

Hebt u hulp of bijstand nodig door wateroverlast of overstroming? Neem contact op met uw gemeente (technische dienst) of de lokale brandweer. Die diensten coördineren alle acties in uw gemeente: riolering vrijmaken, kelders leegpompen,… De gemeente beslist zelf voor welke zones ze zandzakken uitdeelt.

Gebruik het noodnummer 112 enkel bij levensgevaar.

Er zijn meerdere mogelijkheden om een niet-dringende interventie van de brandweer aan te vragen:

Meetpunten, waterstanden, voorspellingen en waarschuwingen

Op Waterinfo.be vindt u voor Vlaanderen onder meer: