Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verbod op het plaatsen en vervangen van stookolieketels

Verbod op het plaatsen en vervangen van stookolieketels

Naar aanleiding van de Europese klimaatdoelstellingen ligt de focus van het Vlaamse beleid op de uitfasering van verwarmingsketels op fossiele brandstoffen die voor de grootste CO2-uitstoot zorgen.

Stookoliegebruik in cijfers

Bron: REG-enquête 2019

Stookolie is een van de meest vervuilende fossiele energiebronnen. Ongeveer 40% van de broeikasgasemissies van woningverwarming is afkomstig van het gebruik van stookolie. En dat, om slechts 16% van de woningen te verwarmen.

In Vlaanderen/België worden veel woningen verwarmd met stookolie, in vergelijking met andere Europese landen (zie bestand ‘Profile of heating and cooling demand in 2015(PDF bestand opent in nieuw venster)’).

Stookoliegebruik afbouwen

In het licht van de energietransitie en de overgang naar duurzame energie, moet het gebruik van stookolie de komende jaren afgebouwd worden, ten voordele van minder vervuilende brandstoffen.

Vlaanderen is niet de enige regio die beslist heeft om het gebruik van stookolie voor gebouwverwarming af te bouwen. Verschillende andere Europese lidstaten zoals bijvoorbeeld Oostenrijk, Denemarken en Duitsland hebben al maatregelen genomen om het gebruik van stookolie te beperken.

Door de uitfasering zult u, afhankelijk van uw situatie, wel of geen stookolieketel meer mogen plaatsen of vervangen. Als u geen stookolieketel mag plaatsen, bestaan er verschillende alternatieven om op over te schakelen.

Wetgeving

Wijziging van het Energiedecreet van 22/10/2021: artikel 3(opent in nieuw venster)

Studies

Studiebureau RDC vergeleek, in opdracht van in4fuels, de milieu-impact van aardgas en stookolie voor huishoudelijke verwarming in België. Het VEKA liet een onafhankelijke verificatie uitvoeren van die LCA-studie. Deze studie toont aan dat het gebruik van stookolie voor woningverwarming voor een grotere CO2-uitstoot zorgt dan het gebruik van aardgas.