Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidsondersteunende studies ‘verduurzaming van verwarming' Studies in het kader van beleidsdomeinen ‘energie' en ‘klimaat'

Beleidsondersteunende studies ‘verduurzaming van verwarming'

We nemen geleidelijk afscheid van fossiele brandstoffen voor de verwarming van gebouwen. Ter ondersteuning van het beleid rond de uitfasering van fossiele brandstoffen, laat het VEKA studies uitvoeren. 

Onderzoek naar beleidsmaatregelen omtrent hybride warmtepompen in bestaande woongebouwen

Vito/EnergyVille onderzocht de haalbaarheid van verwarming door middel van een (hybride) warmtepomp in bestaande woongebouwen met verschillende typologieën, groottes en isolatiegraden.

Via simulaties is onderzocht wat de keuze voor een (hybride) warmtepomp in verschillende situaties betekent voor de kostprijs en voor het verminderen van de CO2-uitstoot en het energiegebruik op basis van fossiele brandstoffen.

Het eindrapport: ‘Onderzoek naar beleidsmaatregelen omtrent hybride warmtepompen in bestaande woongebouwen’ (maart 2023)(PDF bestand opent in nieuw venster)

Stookolie versus gas voor gebouwverwarming: vergelijking van de milieu-impact

Studiebureau RDC vergeleek, in opdracht van Informazout, de milieu-impact van aardgas en stookolie voor huishoudelijke verwarming in België.

Het VEKA liet een onafhankelijke verificatie uitvoeren van die LCA-studie.

Het eindrapport : ‘Studie stookolie versus gas voor gebouwverwarming’ (30-04-2021) (PDF bestand opent in nieuw venster)