Alternatieven voor stookolieketels

Vraag advies aan uw architect of EPB-verslaggever als u een nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie plant. Wacht niet tot uw ketel uitvalt. Want als u snel moet beslissen, is uw keuze zeer beperkt. Toch als uw woning nog niet energiezuinig is.

(Deels) hernieuwbare energie gebruiken

Bij de keuze voor een ketel op fossiele brandstoffen, kunt u er voor kiezen om de verwarming al geheel of gedeeltelijk op hernieuwbare energie te voorzien:

 • voor verwarming kunt u een hybride warmtepomp installeren of een lucht-lucht warmtepomp voorzien in de leefruimte voor verwarming in het tussenseizoen.
 • voor sanitair warm water kunt u een warmtepompboiler of zonneboiler plaatsen.

Het (deels) opwekken van uw verwarming met hernieuwbare energie verlaagt uw energiefactuur en beschermt u beter tegen stijgende energieprijzen.

Beknopte informatie over alternatieven

Overschakelen op alternatieven

Wilt u advies over de mogelijkheden, specifiek voor uw woning? Voor begeleiding kunt u terecht bij het Energiehuis voor uw gemeente ((opent in nieuw venster)) (gratis), maar ook bij een BENOvatiecoach ((opent in nieuw venster)), een bouwprofessional of een architect.

 • Warmtepompen zijn momenteel enkel geschikt in goed geïsoleerde woningen, waarbij de warmtevraag beperkt is.

  Als uw woning matig nageïsoleerd is en u wilt nu overstappen, dan kan een hybride warmtepomp een tussenstap zijn.

  • Zorg ervoor dat uw woning goed geïsoleerd is, voordat u een warmtepomp laat installeren.

  • Installeer een afgiftesysteem dat gepast is voor lage temperatuurverwarming, zoals vloerverwarming, grote radiatoren of ventilatoconvectoren.

  • Check met uw warmtepompinstallateur of uw elektriciteitsaansluiting voldoende krachtig is voor uw nieuwe warmtepomp.

   Tip: raadpleeg het overzicht van installateurs met een certificaat van bekwaamheid ((opent in nieuw venster)).

   Tip: voorzie al tijdens stap 1 of stap 2 een elektriciteitskabel van uw aansluiting naar de stookruimte. Vraag de kabeldikte na bij de elektricien of bij de warmtepompinstallateur.

 • Een hybride warmtepomp is een combinatie van een gasketel met een kleine lucht-water warmtepomp.

  Als u overschakelt van een stookolieketel naar een hybride warmtepomp, start u met een aardgasaansluiting. Bekijk daarvoor de werkwijze onder ‘Van stookolieketel naar aardgasketel’.

  Het is belangrijk dat het warmtepompgedeelte niet overgedimensioneerd wordt, zowel voor de kostprijs als voor de goede werking. De kostprijs van een warmtepomp stijgt namelijk naarmate het vermogen groter wordt. Daarnaast, voor een optimaal rendement krijgt de warmtepomp best zo veel mogelijk voorrang op de ketel. De installateur dient dat in te stellen.

  De installatiekost van een hybride warmtepomp ligt tussen de installatiekost van een gasketel en een lucht-water warmtepomp. Als uw woning voldoende geïsoleerd is en beschikt over lage temperatuur verwarming, kunt u overwegen om meteen de overstap te maken naar een lucht-water warmtepomp, zonder aardgasaansluiting.

U bent verplicht om uw stookolietank definitief buiten gebruik te stellen. Wat u precies moet doen, hangt af van het volume van de tank, het doel, en of de tank bovengronds (niet-ingegraven) dan wel ondergronds (ingegraven) is.

Sommige gemeenten verstrekken een premie voor de sanering van stookolietanks of organiseren een groepsaankoop voor het buiten gebruik stellen van stookolietanks. Via www.premiezoeker.be ((opent in nieuw venster)) of de website van uw gemeente, kunt u nagaan of dit in uw gemeente het geval is.

Veelgestelde vragen