Minimumaandeel hernieuwbare energie

De energieprestatieregelgeving (EPB) bepaalt dat bepaalde bouwprojecten aan EPB-eisen moeten voldoen.
Zo moet er voor

onder meer een bepaalde minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gehaald.

U hebt de keuze meerdere maatregelen:

Voor elk van deze maatregelen gelden voorwaarden, bijvoorbeeld voor het rendement. Het systeem moet immers genoeg en doeltreffend hernieuwbare energie produceren.

Als bij nieuwbouw het E-peil 10% beter is dan de wettelijke eis, dan vervalt de verplichting voor minimumaandeel hernieuwbare energie. Voor bouwaanvragen van 2018 en 2019 betekent dat er met een E-peil van E36 of lager (i.p.v. E40) geen verplichting is tot minimumaandeel.

Woongebouwen

Bij een bouwaanvraag (nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie) sinds maart 2017 moet er minstens 15 kWh per m² bruto vloeroppervlakte uit 1 of meerdere hernieuwbare bronnen gehaald worden.
 

Kantoren, scholen en gebouwen met specifieke functies

  • Voor kantoren en scholen van publieke organisaties (bijv. kantoren van de Vlaamse overheid, gemeentehuizen, ...) geldt deze verplichting voor nieuwbouw waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd sinds 1 januari 2013.
    Voor alle andere kantoren en scholen geldt deze verplichting voor nieuwbouw waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd sinds 1 januari 2014.
    Kantoren en scholen moeten minimaal 10kWh hernieuwbare energie produceren per m² bruikbare vloeroppervlakte van het gebouw. Dat kan gehaald worden met één systeem of met een combinatie van verschillende systemen uit bovenstaande lijst.
     
  • Sinds 2017 moet er een minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gehaald voor gebouwen met gezondheids-, sport-, handels-, bijeenkomstfunctie, ... (minimaal 10kWh hernieuwbare energie produceren per m² bruikbare vloeroppervlakte van het gebouw).

Alternatief of boete

Voor bouwprojecten waarbij geen van hierboven vermelde systemen zijn gebruikt of waarbij de systemen niet voldoen aan de voorwaarden, wordt het maximaal E-peil 10% strenger. Het bouwproject kan dus alsnog voldoen als het E-peil voldoet aan die strengere E-peileis.

Als er geen hernieuwbare systemen zijn toegepast én het project ook niet voldoet aan de strengere E-peil-eis, dan volgt er een administratieve geldboete.