Minimumaandeel hernieuwbare energie

De energieprestatieregelgeving (EPB) bepaalt dat bepaalde bouwprojecten aan EPB-eisen moeten voldoen.
Zo moet er, onder meer, een bepaalde minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gehaald voor

  • nieuwbouw (of wat daarmee wordt gelijkgesteld) met bouwaanvraag vanaf 1 januari 2014.
  • of voor een ingrijpende energetische renovatie met bouwaanvraag vanaf 1 maart 2017

U hebt de keuze tussen meerdere maatregelen:

Voor elk van deze maatregelen gelden voorwaarden, bijvoorbeeld voor het rendement. Het systeem moet immers voldoende hernieuwbare energie produceren, en op een doeltreffende manier.

Alternatief of boete

Voor bouwprojecten waarbij geen van hierboven vermelde systemen zijn gebruikt of waarbij de systemen niet voldoen aan de voorwaarden, wordt het maximaal E-peil 10% strenger. Het bouwproject kan dus alsnog voldoen als het E-peil voldoet aan die strengere E-peileis.

Als er geen hernieuwbare systemen zijn toegepast én het project ook niet voldoet aan de strengere E-peileis, dan volgt er een administratieve geldboete.