Voordelen voor eigenaars die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor

Als u uw woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor (svk) kunt u genieten van een heel aantal voordelen. Het sociaal verhuurkantoor neemt het grootst deel van de (administratieve) taken op zich zodat u minder zorgen hebt. Het verhuurkantoor zorgt voor:

  • een huurder en het huurcontract
  • de opmaak van een plaatsbeschrijving en andere administratieve handelingen
  • de inning van de huur en de stipte betaling aan de verhuurder, ook als de woning niet verhuurd is of de huurder niet betaald heeft
  • de brandverzekering
  • de organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden (bv verwarmingsketel) voor rekening van de huurder
  • toezicht op het onderhoud van de woning en geeft ze in dezelfde staat terug aan de verhuurder op het einde van de overeenkomst, rekening houdend met de normale slijtage
  • ondersteuning van de huurder bij zijn rechten en verplichtingen.

Een sociaal verhuurkantoor vraagt in ruil hiervoor aan de verhuurder geen commissieloon, maar wel een billijke huurprijs.

Als u uw woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor een billijke huurprijs en de woning is conform aan de Vlaamse woonnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit), dan kunt u in aanmerking komen voor een aantal premies en verminderingen:

Publicaties

Laat uw eigendom u niet los?

De folder bevat informatie voor eigenaars en verhuurders over het verhuren van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Contact

Ga voor meer informatie langs bij een sociaal verhuurkantoor in uw buurt.