chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Leefloon

  U hebt recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

  Voorwaarden

  Om recht te hebben op het leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  • uw werkelijke verblijfplaats is in België
  • u hebt de Belgische nationaliteit
  • u bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of u bent door huwelijk meerderjarig verklaard, u hebt kind(eren) ten laste of u bent in verwachting
  • u beschikt niet over voldoende inkomsten, u kunt er geen aanspraak op maken en u bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
  • u bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
  • u hebt eerst uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
   Voorbeelden: uw recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... U moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

  Procedure

  U vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van uw gemeente. Hiervoor moet u alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van uw inkomsten en van die van de mensen waarmee u samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen ...

  Na onderzoek krijgt u het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

  Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • bewijzen van uw bestaansmiddelen, waaronder:
  • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden
  • overzicht van uw spaargelden en van de mensen waarmee u samenwoont.

  Bedrag

  Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

  • Samenwonende: wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als ‘samenwonende’.  Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
  • Alleenstaande: wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een ‘alleenstaande’.
  • Samenwonend met gezinslast: wanneer u minstens één minderjarig kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als ‘met gezinslast’.

  Het bedrag hangt af van de categorie waartoe u behoort.

  Wetgeving

  Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

  Contact

  Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

  Adres
  WTC II
  Koning Albert II-laan 30
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 508 85 85
  Fax
  02 508 86 10
  E-mail
  Website
  Openingsuren
  • ma - do08:30 - 12:3013:00 - 16:30
  • vr08:30 - 12:3013:00 - 16:00