Een speed pedelec inschrijven

Vanaf 11 december 2018 moeten alle speed pedelecs:

 • ingeschreven zijn bij de federale overheidsdienst Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV)
 • en over een gepaste speed pedelec-nummerplaat (SP-nummerplaat) beschikken.  

Zonder officiële inschrijving en SP-nummerplaat mag u met een speed pedelec vanaf 11 december niet meer op de openbare weg rijden.

Voorwaarden

Wat is een speed pedelec?

Een speed pedelec is een elektrische fiets die:

 • snelheden tot 45 km/uur behaalt
 • een maximaal vermogen van 4Kw heeft
 • en waarbij de elektrische motor ondersteund wordt door te trappen.

Als de trapondersteuning aangehouden blijft, ook bij snelheden boven 25 km/uur, is er geen speciale verzekering vereist. De familiale BA-verzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid) is dan voldoende. Als de speed pedelec zich autonoom kan voortbewegen zonder trapondersteuning, dan is een BA-verzekering bromfiets vereist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de FOD Economie. 

Wat hebt u nodig om uw speed pedelec bij de DIV in te schrijven?

 • Het gelijkvormigheidsattest of certificaat van overeenstemming (certificate of conformity: ‘COC’). Dit is een document van de fabrikant waarin de volgende gegevens staan:
  • het voertuigidentificatienummer
  • de precieze technische kenmerken van het voertuig.

Een nieuwe of tweedehands speed pedelec kopen

 • Een nieuwe speed pedelec kopen in België:

Ga na of de verkoper u een gelijkvormigheidsattest kan bezorgen als u de speed pedelec aankoopt. Dat attest hebt u nodig om de speed pedelec bij de DIV in te schrijven.

 • Een nieuwe speed pedelec kopen in het buitenland (binnen de EU):

Ga na of de verkoper u een gelijkvormigheidsattest kan bezorgen als u de speed pedelec aankoopt. Daarnaast moet u ook bij de douane langsgaan voor het vignet 705 dat aan uw aanvraag tot inschrijving wordt toegevoegd. 
 

 • Een tweedehands speed pedelec kopen in België:

Vraag om het inschrijvingsbewijs en het gelijkvormigheidsattest bij de vorige eigenaar. Met deze documenten kunt u uw speed pedelec inschrijven bij de DIV.

 • Een tweedehands speed pedelec kopenin het buitenland (binnen de EER):

Vraag het buitenlands inschrijvingsbewijs bij de vorige eigenaar. Als de speed pedelec een buitenlands inschrijvingsbewijs heeft, hebt u geen gelijkvormigheidsattest meer nodig. U moet in dit geval wel nog een validatieprocedure doorlopen:

 • Bezorg een kopie van het buitenlands inschrijvingsbewijs aan de dienst Homologatie via homologatie.voertuigen@mow.vlaanderen.be.
 • Als alle vereiste gegevens beschikbaar zijn, bezorgt de dienst Homologatie u een validatiecertificaat.
 • Met het buitenlands inschrijvingsbewijs en het validatiecertificaat kunt u uw speed pedelec inschrijven bij de DIV.

Procedure

Om uw speed pedelec in te schrijven bij de DIV, moet u enkele stappen doorlopen:

Een gelijkvormigheidsattest bezitten

Voor elk geproduceerd voertuig levert de fabrikant aan de koper een gelijkvormigheidsattest af. Dat attest bewijst dat het voertuig werd geproduceerd volgens de bepalingen van het goedgekeurde voertuigtype en dat het voertuig voldoet aan de wetgeving die in de Europese Unie van toepassing was tijdens de productie. Bewaar dit document op een veilige plaats. Als bestuurder hoeft u dit attest niet op zak te hebben tijdens uw verplaatsingen.

Het gelijkvormigheidsattest zorgt er bovendien voor dat de bevoegde instanties van lidstaten voertuigen kunnen registreren zonder aanvullende technische documenten. Het attest wordt afgeleverd door de fabrikant op basis van een EU-typegoedkeuring. 

 • Als u het gelijkvormigheidsattest hebt, kunt u uw speed pedelec inschrijven bij de DIV.
 • Als u geen gelijkvormigheidsattest hebt, moet u dit aanvragen bij uw verkoper of rechtstreeks bij de fabrikant.
 • Als u uw gelijkvormigheidsattest verloren hebt, kunt u een duplicaat aanvragen bij uw verkoper. Hij zal de fabrikant contacteren en u het duplicaat bezorgen. Met het duplicaat kunt u uw speed pedelec inschrijven bij de DIV.  Op de voorzijde van het duplicaat moet het woord ‘duplicaat’ duidelijk zichtbaar zijn. Het tarief voor het duplicaat wordt door de fabrikant bepaald.

Een SP-nummerplaat aanvragen

De aanvraag van een SP-nummerplaat bestaat uit een aantal vaste stappen:

 1. De verkoper (of invoerder) van de speed pedelec zorgt voor een preregistratie bij de DIV.
 2. De verkoper van de speed pedelec bezorgt u het gelijkvormigheidsattest en de aanvraag tot inschrijving (het roze formulier).
 3. U moet de aanvraag tot inschrijving (het roze formulier) en een kopie van het gelijkvormigheidsattest opsturen naar de DIV. Als u uw speed pedelec verzekerd hebt, kan de verzekeraar in uw plaats de aanvraag tot inschrijving en de kopie van het gelijkvormigheidsattest opsturen naar de DIV.
 4. Als u alle bovenstaande stappen doorlopen hebt, ontvangt u het inschrijvingsbewijs en de SP-nummerplaat van de DIV.

Uitzonderingen

Wat als u niet over een gelijkvormigheidsattest of (buitenlands) inschrijvingsbewijs beschikt?

Als u geen gelijkvormigheidsattest hebt, kunt u uw speed pedelec niet inschrijven bij de DIV. In dat geval moet u een individuele goedkeuringsprocedure opstarten om na te gaan of uw speed pedelec voldoet aan de technische voorwaarden die de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft vastgelegd.

Concreet moet uw speed pedelec tests ondergaan. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken organiseert hiervoor testmomenten op:

 • 10, 11, 14 en 15 januari 2019

Aanmeldformulier

Hebt u een speed pedelec die niet over een gelijkvormigheidsattest of inschrijvingsbewijs beschikt? Controleer dan via deze snelle zelftest of het zinvol is om zich voor een testdag aan te melden. Via de snelle zelftest kunt u alvast nagaan of uw speed pedelec voldoet aan de technische vereisten.

 

Wetgeving

Bevoegdheid van de federale en de Vlaamse overheid

De regelgeving rond speed pedelecs is een gedeelde bevoegdheid van de federale en de Vlaamse overheid.

 • De federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is voor heel België bevoegd voor de technische voorschriften op basis waarvan speed pedelecs gehomologeerd moeten worden, voor de inschrijving van voertuigen en voor het afleveren van de nummerplaten. De voorschriften kaderen bovendien in de Europese regelgeving. Meer informatie daarover vindt u op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.
 • Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid is sinds de zesde staatshervorming in 2015 bevoegd voor de homologatie van voertuigen in Vlaanderen. Het team homologatie zorgt ervoor dat speed pedelecs getest worden aan de hand van de criteria van de federale overheid, om ze veilig in het verkeer te kunnen brengen. Meer informatie vindt u op de website van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Contact

Dienst DIV - Inschrijving voertuigen

Adres
Dienst DIV - Inschrijving voertuigen
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
België
Telefoon
02 277 30 50
E-mail
Contactpagina
http://mobilit.belgium.be/nl/contact/adressen
Website
Openingsuren
 • ma - vr08:30 - 12:00

Toegang DIV-loket Brussel: Vooruitgangstraat 60 - 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node)
Voor adressen en openingsuren DIV-loketten/'antennes‘: zie Contactpagina.

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Adres
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
City-Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
België
Telefoon
0800 120 33
Fax
0800 120 57
E-mail
Website
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 17:00