chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Melden van gebreken aan wegen, fietspaden, wegverlichting, ... in Vlaanderen

  Gebreken aan voetpaden, fietspaden, straten, wegen, openbare verlichting, ... in Vlaanderen, kunt u online of telefonisch melden.

  Een zeer gevaarlijke situatie of een probleem dat de veiligheid ernstig in het gedrang brengt, meldt u het best onmiddellijk op het noodnummer 101.

  Voorwaarden

  Bij het Meldpunt Fietspaden kunt u problemen voor fietsers signaleren. Bijvoorbeeld over het fietspad, oversteekplaatsen voor fietsers, wegmarkering, verkeersborden, hinder, wegenwerken, ...

  Bij Meldpunt Wegen kunt u terecht voor meldingen over:

  • wegdek
  • voetpaden, oversteekplaatsen voor voetgangers
  • tunnels, bruggen, ...
  • verkeersdrempels, vluchtheuvels, ...
  • verkeersborden, markeringen, signalisatie
  • openbare verlichting
  • verkeerslichten, flitspalen, trajectcontrole, andere camera's, ...
  • straatmeubilair (paaltjes, banken, vuilnisbakken, publiciteitsborden, ...)
  • vangrails, vangplanken, pechstroken
  • bermen (onderhoud, beplanting, geluidsschermen, ...
  • waterafvoer
  • snelwegparkings, carpoolparkings
  • toegankelijkheid (voetpad, voetgangersgebied, halteplaatsen, parkeerplaatsen, oversteekplaatsen, ...)
  • wegenwerken (werfsignalisatie, veiligheid, verkeershinder door wegenwerken, communicatie, opmerking na uitvoering, ...)
  • sluipverkeer
  • geluidshinder, trillingshinder, geurhinder en ongedierte
  • zwerfvuil of sluikstort, netheid, onderhoud, dood dier, ...
  • onvoldoende gestrooid of geruimd
  • ontwerp en inrichting van de weginfrastructuur

  Procedure

  Online melden

  • Verzamel genoeg gegevens (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal, eventueel foto's, ...).
  • Ga naar de website Meldpunt Wegen of Meldpunt Fietspaden en vul de gegevens in. Zodra uw melding is geregistreerd, krijgt u een bericht.
  • De melding wordt automatisch naar de juiste wegbeheerder gestuurd. Die zal uw melding behandelen en het probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen.

  Telefonisch melden

  Bel gratis naar de Wegentelefoon: 0800 1 22 66 (elke werkdag, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur).

  Rechtstreeks bij de wegbeheerder

  Als het probleem zich voordoet op een gemeenteweg of -straat, kunt u dat ook rechtstreeks melden bij de gemeente of stad in kwestie.
  In Vlaanderen worden de autosnelwegen en gewestwegen beheerd door de afdeling Wegen en Verkeer van de provincie waarin de weg ligt. Gewestwegen en autosnelwegen zijn de verbindingswegen die aangeduid worden door een letter en een nummer (bijv. E314, A12, R0, N20). Voor bruggen over bevaarbare waterwegen zijn de waterwegbeheerders bevoegd.

  Meer informatie

  Publicaties

  Meldpunt Wegen

  De folder wil de website 'Meldpunt Wegen' bekendmaken, een gebruiksvriendelijke website waar weggebruikers terecht kunnen om gebreken of gevaarlijke situaties op of aan de weg te melden.