Certificering van technici en bedrijven voor brandbeveiligingssystemen

Ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen kunnen gebruikt worden als blusmiddel. Deze blusmiddelen hebben een negatieve impact op het klimaat en milieu. Om de uitstoot van deze blusmiddelen te beperken, werd een certificeringsverplichting ingevoerd voor bedrijven en technici die werkzaamheden uitvoeren aan brandbeveiligingssystemen met ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen waarbij er een mogelijk risico op emissies bestaat.

Er zijn twee soorten certificaten:

  • voor de technicus voor brandbeveiligingssystemen
  • voor het bedrijf waar de technicus voor brandbeveiligingssystemen werkzaam is

Zowel het bedrijf als de technici afzonderlijk moeten over een geldig certificaat beschikken voor het installeren van deze brandbeveiligingssystemen of het onderhouden ervan.

Voorwaarden

Een technicus voor brandbeveiligingsapparatuur kan een certificaat behalen door te slagen voor een specifiek examen. Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkonderdeel. Op de website van het departement Omgeving staat meer informatie over certificaat en erkenning van technicus voor brandbeveiligingsapparatuur.

Het bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Op de website van het departement Omgeving staat meer informatie over certificaat en erkenning van bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur.

Het certificaat is geldig voor onbeperkte duur.

Procedure

De koeltechnicus moet slagen voor een specifiek examen in een daarvoor gecertificeerd examencentrum.

Het bedrijf kan een erkenning aanvragen bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten van het departement Omgeving. Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website.

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van bedrijven en hun technici voor brandbeveiligingssystemen die ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

Contact

Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

Adres
Departement Omgeving
Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Belgiƫ
Telefoon
02 553 11 71
E-mail