Maatregelen door droogte en waterschaarste - Overzicht per provincie

Als het lange tijd zeer droog en warm is, stijgt het verbruik van leidingwater en dreigt er watertekort. De overheden roepen op om spaarzaam om te gaan met water. In alle provincies is er een captatieverbod van water uit waterlopen.

Gebruiksbeperkingen

Op advies van de Vlaamse Droogtecommissie hebben alle provinciegouverneurs op 17 augustus 2018 het sproeiverbod weer ingetrokken. Het captatieverbod voor water uit waterlopen blijft wel nog grotendeels van kracht.

  • De gouverneur van elke provincie heeft de bevoegdheid om maatregelen uit te vaardigen (bijv. algemeen sproeiverbod, verbod om water uit waterlopen te halen, ...).
  • De maatregelen verschillen dus per provincie en kunnen wijzigen. Wijzigingen worden zo snel als mogelijk aan de informatie per provincie toegevoegd.

De droogtecode oranje (afgekondigd op 24 juli 2018) geldt nog steeds. Spaarzaam gebruik van leidingwater, grondwater en regenwater blijft dus belangrijk.

Hoe spaarzaam omgaan met water?

  • Wees zuinig met water.
  • Weest ook zuinig met regenwater. Zo vermijd u te moeten overschakelen op drinkwater voor de huishoudelijke toepassingen.
  • Probeer maximaal uw water te hergebruiken. Vóór er warm water uit de kraan komt, loopt eerst koud water weg. Vang dit op om planten mee water te geven of om groenten mee te wassen.
  • Gebruik een gieter om groenten en fruit water te geven. Dit is zuiniger dan met een tuinslang of sproeier.
  • Gebruik de vaatwas- of wasmachine alleen als die vol zit. Wasmachines zijn grote water- en energieverbruikers.
  • ...

Op de webstie van de Vlaamse Milieumaatschappij staan nog meer tips om water te besparen bij ernstige droogte.