Maatregelen door droogte en waterschaarste - Overzicht per provincie

De voorbije maanden waren warm en zeer droog. Er is daardoor meer water verbruikt dan normaal. De overheden roepen op om spaarzaam om te blijven gaan met water. Op sommige plaatsen is er nog een captatieverbod van water. Op sommige waterlopen is er een recreatieverbod omdat er blauwalgen in het water zijn.

Captatieverbod en recreatieverbod

Op advies van de Vlaamse Droogtecommissie hebben alle provinciegouverneurs sinds 17 augustus 2018 de gebruiksbeperkingen (sproeiverbod, ...) opgeheven.

  • In sommige provincies is er nog altijd op bepaalde waterlopen een captatieverbod van kracht.
  • Op sommige waterlopen is recreatie (bijv. kajakken, kanoën, waterskiën, vissen) nog altijd verboden omdat er blauwalgen in het water zijn.

De droogtecode oranje (afgekondigd op 24 juli 2018) geldt nog steeds. Spaarzaam gebruik van leidingwater, grondwater en regenwater blijft dus belangrijk.

  • De gouverneur van elke provincie heeft de bevoegdheid om maatregelen uit te vaardigen (bijv. algemeen sproeiverbod, verbod om water uit waterlopen te halen, ...).
  • De maatregelen verschillen dus per provincie en kunnen wijzigen. Wijzigingen worden zo snel als mogelijk aan de informatie per provincie toegevoegd.

In de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant werden alle droogtemaatregelen opgeheven.

Hoe spaarzaam omgaan met water?

  • Wees zuinig met water.
  • Wees ook zuinig met regenwater. Zo vermijdt u te moeten overschakelen op drinkwater voor de huishoudelijke toepassingen.
  • Probeer maximaal uw water te hergebruiken. Vóór er warm water uit de kraan komt, loopt eerst koud water weg. Vang dit op om planten mee water te geven of om groenten mee te wassen.
  • Gebruik een gieter om groenten en fruit water te geven. Dit is zuiniger dan met een tuinslang of sproeier.
  • Gebruik de vaatwas- of wasmachine alleen als die vol zit. Wasmachines zijn grote water- en energieverbruikers.
  • ...

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij staan nog meer tips om water te besparen bij ernstige droogte.