Steun voor innovatieve ondernemingen

Steun voor innovatieve ondernemingen

Vlaamse ondernemingen met een innovatief project kunnen steun krijgen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Dat geldt voor:

  • kmo’s
  • grote bedrijven
  • vzw’s en ondernemingen uit de socialprofitsector
  • de Vlaamse vestiging van een multinational, op voorwaarde dat de onderneming voldoende toegevoegde waarde creëert in Vlaanderen, via tewerkstelling en/of investeringen.

Naargelang van de grootte van het project, het profiel van de onderneming en het soort innovatie zijn er verschillende projecttypes en steunmaatregelen.

Advies en begeleiding bij innovatieprojecten

Op zoek naar advies of financiële steun voor uw innovatieplannen? Neem contact op met een van de vijf regionale Innovatiecentra. Het centrum kan u doorverwijzen naar een van de onderzoekscentra, kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen in het Vlaams Innovatienetwerk (VIN).

Innovatiesteun voor kmo's

Kmo's met (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse Gewest kunnen voor bepaalde innovatieactiviteiten financiële steun krijgen. Innovatie wordt daarbij gedefinieerd als het tot stand brengen van een nieuw of vernieuwend product of proces dat een vernieuwing binnen het bedrijf vereist.

Innovatiesteun voor grote ondernemingen

Grote ondernemingen met (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse Gewest kunnen financiële steun krijgen voor een bepaald innovatieproject. De innovatie kan de ontwikkeling van een volledig nieuw of een beduidend vernieuwend (verbeterd) product, proces of concept omvatten, dat een belangrijke impact heeft op de toekomstige prestaties van het bedrijf.

Innovatiesteun voor zowel kmo’s als grote bedrijven

Naast de specifieke innovatiesteun voor kmo's en die voor grote ondernemingen kan elke onderneming die actief is in het Vlaamse Gewest en die een bepaalde innovatie wil doorvoeren, daarvoor financiële steun krijgen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Publicaties

Speurgids Ondernemen & Innoveren 2015. Het Vlaamse overheidsbudget voor Economie, Wetenschap & Innovatie

De Speurgids is een jaarlijkse uitgave van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid en biedt een overzicht van de kredieten 2015, enerzijds binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie en anderzijds van het budget voor wetenschapsbeleid over alle beleidsdomeinen heen. Hierbij worden de geldstromen in Vlaanderen geanalyseerd, in een tijdreeks

Vlaams Innovatienetwerk. Structuur, werking en toekomstige inrichting

Het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) heeft onderzoeksbureau Dialogic verzocht de structuur en werking van het Vlaams InnovatieNetwerk (VIN) te onderzoeken. Het IWT ziet het VIN als geheel van mensen (onderzoekers en adviseurs) die vanuit de “intermediaire organisaties en kenniscentra actief zijn op het vlak van innovatieondersteuning, gecoördineerd door het IWT”.

Contact

Afdeling Innovatiesteun

Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail