chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart, zodra er een 1700-medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille)

  De kmo-portefeuille werd op 1 april 2016 hervormd en bestaat nu uit twee diensten, opleiding en advies. Het moment waarop de aanvraag werd gedaan, bepaalt onder welke regeling u valt. Wanneer de aanvraag voor 1/4/2016 gebeurde (ook al start de opleiding pas later), dan valt u onder de oude regeling. Doet u de aanvraag na 1/4/2016, dan valt u onder de nieuwe regeling.

  De vereenvoudigde kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve steunmaatregel die ondernemers een financiële tegemoetkoming geeft wanneer ze opleiding of advies aankopen bij een geregistreerde dienstverlener. Om de subsidie te kunnen aanvragen, moet u zich eerst online registreren, een aanvraag indienen en vervolgens een bedrag storten in uw (elektronische) kmo-portefeuille. De Vlaamse overheid vult dat bedrag verder aan met subsidies. Daarmee kunt u de dienstverlener betalen voor de geleverde diensten.

  Voorwaarden

  Enkel kmo's, vrije beroepen (zoals artsen, advocaten, accountants, ...), zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruik maken van de kmo-portefeuille voor opleiding of advies als

  • ze samenwerken met een geregistreerde dienstverlener
  • de exploitatiezetel van de onderneming in het Vlaamse Gewest gelegen is.
  • ze tot de privésector behoren (met een aandeel van de overheid kleiner dan 25%).
  • de kmo qua omzet en aantal werknemers voldoet aan de Europese kmo-definitie.
  • de onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op het moment dat de opleiding of het advies start.
  • de nacebel-code van uw onderneming is opgenomen in de bijlage bij het ministerieel besluit van 26 februari 2016 (een NACEBEL-code geeft de hoofdactiviteit uw onderneming weer). Soms hebben bedrijven meerdere activiteiten en dus meerdere NACEBEL-codes hebben. De hoofdactiviteit van de onderneming is dan de activiteit die het meeste omzet genereert.
  • de onderneming met alles in orde is volgens de regelgeving in het Vlaamse Gewest, bv. geen achterstallige RSZ-schulden.
  • het project moet hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren. Mensen die een opleiding willen volgen omdat ze hun zaak een andere richting willen geven, kunnen voor die opleiding steun krijgen via de kmo-portefeuille indien de NACE-code van de huidige activiteit van hun zaak dat toelaat.

  Dubbele subsidiëring is niet toegestaand. Als een onderneming een toegemoetkoming gekregen heeft vanuit een ander subsidiesysteem, kan er niet gecumuleerd worden met de kmo-portefeuille. Enkel een tussenkomst in het loon van de cursist mag wel gecombineerd worden met de kmo-portefeuille.

  Procedure

  Aanmelden en registreren

  Surf naar de website van de kmo-portefeuille en meldt u aan. Hiervoor hebt u een token of een elektronische identiteitskaart (eID) nodig.

  Als u voor de eerste keer inlogt op de kmo-portefeuille, moet u zich:

  • eerst registreren als persoon/beheerder
  • registreren als onderneming
  • de persoon/beheerder aan de onderneming koppelen

  Ook een onderneming die geregistreerd is in de KBO maar waarvan de status ‘nog niet actief’ is, kan zich al registreren in de kmo-portefeuille. Een steunaanvraag kunt u nog niet indienen.

  Subsidies aanvragen

  • Voor een subsidieaanvraag volgt u deze procedure:
   • U kunt pas een aanvraag indienen wanneer de status van uw onderneming in de KBO op ‘actief’ staat.
   • Sluit eerst een overeenkomst of inschrijving af met een geregistreerde dienstverlener voor een opleiding of advies.
   • Dien uw subsidieaanvraag online in. Dit kan tot 14 kalenderdagen na de startdatum van de prestaties. U moet de dienstverlener niet op de hoogte brengen van de aanvraag, hij wordt via mail verwittigd.
   • De aanvraag wordt automatisch bevestigd. De dienstverlener moet niet langer goedkeuren, hij blijft wel toezien dat de steunaanvraag voldoet aan de voorwaarden van de kmo-portefeuille, zo niet kan hij de steunaanvraag alsnog weigeren.
   • Na de aanvraag, krijgt u onmiddellijk de gegevens om uw eigen aandeel in de kosten te storten in uw elektronische kmo-portefeuille (Sodexo). Daarvoor hebt u 30 kalenderdagen de tijd.
   • Zodra uw storting ontvangen is, stort de Vlaamse overheid de subsidie in uw portefeuille.
   • Nu kunt u de dienstverlener betalen met uw elektronische kmo-portefeuille. Het kan tot 14 kalenderdagen duren vooraleer de betaling wordt uitgevoerd. Voor buitenlandse dienstverleners kan dit langer duren.

  U kunt een projectaanvraag stopzetten als u een foutieve aanvraag hebt ingediend of wanneer de prestatie is geannuleerd.

  Bedrag

  Hoeveel steun u krijgt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. De steun is beperkt tot een bepaald maximumbedrag dat u jaarlijks kunt opnemen. U kunt vrij kiezen of u dat bedrag inzet voor advies of opleiding of voor een combinatie van beide. De kosten die in aanmerking komen voor subsidie via de kmo-portefeuille zijn altijd exclusief btw.

  • Kleine ondernemingen krijgen 40% steun binnen het jaarlijks steunplafond van 10.000 euro.
  • Middelgrote ondernemingen krijgen 30 % steun binnen het jaarlijks steunplafond van 15.000 euro.
    Opleiding Advies
  Kleine ondernemingen steunpercentage 40%, steunplafond 10.000 euro
  Middelgrote ondernemingen steunpercentage 30%, steunplafond 15.000 euro

  De aanvaardbare kostprijs van een opleiding bedraagt minimum 100 euro, exclusief btw. De aanvaardbare kostprijs van een advies bedraagt minimum 500 euro, exclusief btw. Verplaatsingskosten van de opleidingsverstrekker en cateringkosten zijn aanvaardbaar als kost voor zover ze in een functionele relatie staan met de opleiding (cateringkosten beperkt tot 25 euro/per dag per persoon). Kosten voor cursusmateriaal komen in aanmerking wanneer het cursusmateriaal uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding.

  Er wordt jaarlijks een globaal subsidiebudget voorzien, voor 2016 is er 35.000.000 euro beschikbaar. Wanneer het voorziene budget is toegekend, kunt u geen steunaanvraag meer indienen via de kmo-portefeuille.

  De steun die u krijgt via de kmo-portefeuille is niet vrijgesteld van belastingen.

  Uitzonderingen

  Grote ondernemingen, vzw's en kmo's in oprichting komen niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

  Volgende ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben komen als onderneming niet in aanmerking:

  • de tijdelijke handelsvennootschap;
  • de feitelijke vereniging;
  • de stille handelsvennootschap;
  • de maatschap.

  Contact

  Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun

  Adres
  Koning Albert II-laan 35 bus 12
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail

  Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)