Uw zaak in moeilijkheden

Uw zaak in moeilijkheden

Als zelfstandige komt u, als uw zaak in moeilijkheden verkeert, soms voor moeilijke keuzes te staan. U kunt in bepaalde gevallen bij de overheid of andere organisaties aankloppen voor hulp.

Hulp van investeerders: familie, vrienden of kennissen

Misschien hebt u wel familie, vrienden of kennissen die willen investeren in uw zaak. Via het systeem van de Win-winlening is dat voordelig, zowel voor uw zaak als voor de investeerder. Familieleden, vrienden of kennissen die in uw zaak investeren, krijgen daarvoor een belastingvermindering.

Financiële problemen bij wegenwerken

Als uw zaak door wegenwerken moeilijk bereikbaar wordt voor uw klanten, dan kan dat een zware impact hebben op uw omzet. Daarom kunt u daarvoor van de overheid een tegemoetkoming krijgen. Moet u uw zaak voor minstens 7 opeenvolgende dagen volledig sluiten? Dan kunt u van de overheid een vergoeding krijgen die het wegvallen van uw inkomen compenseert. Bent u genoodzaakt een overbruggingskrediet af te sluiten om het verlies aan omzet tijdelijk te compenseren? Dan betaalt de overheid 80 tot 100% van de rente terug.

Noodgedwongen onderbreking of stopzetting door overmacht (brand, natuurramp,beroepsallergie, …)

Als u noodgedwongen uw zaak moet stopzetten wegens overmacht, bijvoorbeeld bij brand, overstroming of een andere natuurramp of bij een beroepsallergie, dan kunt u gedurende een bepaalde tijd een uitkering krijgen via het overbruggingsrecht (vroeger ‘faillissementsverzekering’). Het overbruggingsrecht is er niet alleen voor faillissementen: ook bij (tijdelijke) noodgewongen stopzetting kunt u er een beroep op doen. U kunt verschillende keren tijdens uw beroepsloopbaan een beroep doen op het overbruggingsrecht (met een maximum van 12 maanden gedurende uw volledige loopbaan).

Moeilijkheden bij het betalen van uw sociale bijdragen

Hebt u moeilijkheden om uw sociale bijdragen te betalen? Dat kan zware gevolgen hebben. Zo kunt u uw sociale rechten verliezen (bijvoorbeeld tegemoetkomingen van de ziekteverzekering) en dreigt u de schulden op te stapelen, want uw sociale bijdragen worden verhoogd als u ze niet tijdig betaalt. Neem daarom onmiddellijk contact op met uw socialeverzekeringsfonds. Misschien zijn er alternatieve mogelijkheden voor het betalen van uw sociale bijdragen, bijvoorbeeld via een afbetalingsplan of via de kwijtschelding van verhogingen (onder bepaalde voorwaarden).

Uw zaak heeft schulden die u niet kunt terugbetalen

Hebt u schulden gemaakt die u onmogelijk kunt terugbetalen? Dan zijn er twee mogelijke procedures:

  • als uw zaak moeilijkheden heeft, maar de problemen en de betalingsmoeilijkheden zijn op te lossen, dan kunt u een beroep doen op enkele maatregelen van de wet continuïteit der ondernemingen.
  • als er geen toekomst meer is voor uw zaak en u aan uw schuldeisers geen betalingen meer kunt doen, is een faillissement de enige oplossing.

Voor vrije beroepen, land- en tuinbouwers en ambachtslui is de situatie anders. Zij zijn geen handelaar en zijn onderworpen aan het burgerlijk recht. Dat betekent dat zij in aanmerking komen voor een collectieve schuldenregeling en dat ze niet failliet verklaard kunnen worden.

Psychologische begeleiding voor ondernemers in moeilijkheden

Als het economisch slecht gaat met uw zaak, dan heeft dat in veel gevallen ook psychologische en emotionele gevolgen. De vzw Dyzo helpt en begeleidt ondernemers die met ernstige problemen kampen en biedt hun praktische, maar ook psychologische hulp. Met de steun van vele tientallen Dyzo-vrijwilligers kunnen de betrokken ondernemers, vaak mensen die failliet of bijna failliet zijn, hun leven weer zo goed mogelijk op de rails proberen te krijgen. Dyzo is het resultaat van de samenvoeging van de organisaties Tussenstap en EFREM en wordt actief ondersteund door de Vlaamse overheid.

In Brussel helpt het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COm) zelfstandigen en bedrijfsleiders hun problemen te identificeren en een strategie uit te werken om uit de crisis te raken. .

Contact

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Kempische steenweg 305
3500 Hasselt
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Lange Lozanastraat 223
2018 Antwerpen
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website