chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vrijwilligerswerk

  Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze samenleving. Door hun inzet in de sport, de zorg, het onderwijs, de culturele sector of de welzijnssector kunnen activiteiten en taken waar geen of minder geld voor is, toch doorgaan. Vrijwilligerswerk is bovendien prettig om te doen en levert vaak leuke en boeiende ervaringen op.

  Wat is het?

  We spreken van vrijwilligerswerk als mensen:

  • zich inzetten in een organisatie die geen winst nastreeft
  • dat onbezoldigd doen: vrijwilligerswerk wordt nooit betaald. Vrijwilligers mogen wel een onkostenvergoeding ontvangen, maar volgens strikte regels.
  • dat vrijwillig doen: niemand kan gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen. Een stage, een PWA-opdracht, gemeenschapsdienst of een alternatieve sanctie is daarom geen vrijwilligerswerk.

  Ook activiteiten in privé- of familieverband, zoals het gras van de buurvrouw maaien of boodschappen voor uw moeder doen, zijn geen vrijwilligerswerk.

  Wie doet het?

  Iedereen mag vrijwilligerswerk doen vanaf het jaar waarin hij 16 wordt. Als u

  • een uitkering krijgt van de RVA
  • een leefloon ontvangt van het OCMW
  • een ziekte- of invaliditeitsvergoeding krijgt van het ziektefonds,

  dan moet u dat wel melden aan de betrokken dienst. Ambtenaren moeten de toestemming krijgen van hun hiërarchische overste.

  Verzekering

  Gestructureerde vrijwilligersorganisaties zijn verplicht een vrijwilligersverzekering af te sluiten. Daardoor is niet de vrijwilliger, maar wel de organisatie aansprakelijk voor eventuele schade aan derden. 

  Vacatures

  Op zoek naar vrijwilligerswerk? Neem een kijkje in de vacatures op de website voor vrijwilligers en kandidaat-vrijwilligers.

  Festivals

  Vrijwilligers die op een festival security-werk doen, moeten op voorhand gescreend worden. De festivals sturen een lijst met de namen van de vrijwilligers naar de lokale politie. Als u in het verleden in contact kwam met het gerecht wegens verboden wapendracht, drugs of terreur, mag u niet op het festival werken. 

  Contact

  Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

  Adres
  Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
  Amerikalei 164 B1
  2000 Antwerpen
  België
  Telefoon
  03 218 59 01
  Contactpagina
  http://vrijwilligerswerk.be/contact
  Website