Een deel van het onroerend erfgoed is beschermd. Het onroerenderfgoeddecreet van 1 januari 2015 voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten van onroerend erfgoed.

De Inventaris van het onroerend erfgoed geeft een overzicht van ongeveer 80.000 erfgoedobjecten in Vlaanderen, opgedeeld per gemeente. De inventaris bevat bouwkundig erfgoed, historische tuinen en parken, historische orgels en wereldoorlogerfgoed. Deze erfgoedobjecten zijn nog niet beschermd.

Beschermd onroerend erfgoed vraagt om aangepaste zorg en onderhoud. Vlaanderen beloont de inspanningen en extra zorgen voor een beschermd eigendom met premies en belastingvoordelen om zo de kwaliteit van het erfgoed voor de toekomst te vrijwaren.

Elk jaar zet Open Monumentendag (opent in nieuw venster) onroerend erfgoed centraal. Op zondag 9 september 2018 zetten meer dan 500 monumenten de deuren open.