Onroerend en beschermd erfgoed

Een deel van het onroerend erfgoed is beschermd. Het onroerenderfgoeddecreet van 1 januari 2015 voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten van onroerend erfgoed.

De Inventaris van het onroerend erfgoed geeft een overzicht van ongeveer 80.000 erfgoedobjecten in Vlaanderen, opgedeeld per gemeente. De inventaris bevat bouwkundig erfgoed, historische tuinen en parken, historische orgels en wereldoorlogerfgoed. Deze erfgoedobjecten zijn nog niet beschermd.

Beschermd onroerend erfgoed vraagt om aangepaste zorg en onderhoud. Vlaanderen beloont de inspanningen en extra zorgen voor een beschermd eigendom met premies en belastingvoordelen om zo de kwaliteit van het erfgoed voor de toekomst te vrijwaren.

Corona - digitale procedures en verlenging van termijnen

De Vlaamse regering keurde een besluit goed dat flexibiliteit mogelijk maakt bij procedures en termijnen in de regelgeving voor onroerend erfgoed. De maatregelen zullen duren zolang de noodsituatie aanhoudt.

Onroerend Erfgoed vraagt om (premie)aanvragen en dossiers zo veel mogelijk via het e-loket (opent in nieuw venster) in te dienen. De medewerkers van Onroerend Erfgoed helpen u graag op weg als dat nodig is. De behandelingstijd van op papier ingediende dossiers zal langer duren dan normaal.

Ook de communicatie via beveiligde zending, vergaderingen, beslissingen en adviezen gebeuren bij voorkeur via digitale of schriftelijke procedures (opent in nieuw venster).

Dreigt u door de gezondheidscrisis in de problemen te komen met de timing van werven of premieaanvragen, dan kunt u genieten van verlengde termijnen (opent in nieuw venster). Concreet gaat het onder andere om een verlenging van de termijnen in beschermingsprocedures, beroepsprocedures en premieaanvragen, en een verlenging van de geldigheidsduur van reeds verkregen toelatingen. De termijn van lopende openbare onderzoeken wordt tijdelijk geschorst.

Open Monumentendag

Elk jaar zet Open Monumentendag (opent in nieuw venster) onroerend erfgoed centraal. Op zondag 13 september 2020 zetten honderden monumenten de deuren open. Het thema voor 2020 is 'Monumenten en Educatie'.