Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onroerend erfgoed in Vlaanderen

Onroerend erfgoed in Vlaanderen

Onroerend erfgoed is de verzamelnaam voor monumenten, archeologische sites en landschappen die wel tastbaar zijn, maar niet verplaatst kunnen worden.

Onroerend en beschermd erfgoed

© Patrick De Roo

Een deel van het onroerend erfgoed is beschermd. Het onroerenderfgoeddecreet van 1 januari 2015 voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten van onroerend erfgoed.

De Inventaris van het onroerend erfgoed geeft een overzicht van ongeveer 87.000 erfgoedobjecten in Vlaanderen, opgedeeld per gemeente. De inventaris bevat bouwkundig erfgoed, historische tuinen en parken, historische orgels en wereldoorlogerfgoed. Deze erfgoedobjecten zijn nog niet beschermd.

Financiële steun voor onroerend erfgoed

Beschermd onroerend erfgoed vraagt om aangepaste zorg en onderhoud. Vlaanderen beloont de inspanningen en extra zorgen voor een beschermd eigendom met premies en belastingvoordelen om zo de kwaliteit van het erfgoed voor de toekomst te vrijwaren.

Voor werken aan beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed kunt u ook een erfgoedlening aanvragen. De erfgoedlening heeft een lage intrestvoet. De lening is niet bedoeld voor de aankoop van een onroerend goed.

Open Monumentendag

Elk jaar zet Open Monumentendag(opent in nieuw venster) onroerend erfgoed centraal. Op zondag 8 september 2024 zetten honderden monumenten de deuren open.