Bevoegdheden

De afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering treedt op als beleidsvoorbereidende entiteit voor:

  • het extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering
  • en het extern verzelfstandigd agentschap 'Inter' (Toegankelijk Vlaanderen).

De afdeling staat onder meer in voor:

  • de voorbereiding en evaluatie van het verticale beleid inzake integratie en inburgering en met betrekking tot gelijke kansen
  • de vaststelling van inbreuken en opleggen van geldboetes met betrekking tot het inburgeringsbeleid
  • de verdeling van werking- en projectsubsidies.