De afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering treedt op als beleidsvoorbereidende entiteit voor:

  • het extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering
  • en het extern verzelfstandigd agentschap 'Inter' (Toegankelijk Vlaanderen).

De afdeling staat onder meer in voor:

  • de voorbereiding en evaluatie van het verticale beleid inzake integratie en inburgering en met betrekking tot gelijke kansen
  • de vaststelling van inbreuken en opleggen van geldboetes met betrekking tot het inburgeringsbeleid
  • de verdeling van werking- en projectsubsidies.

Contactgegevens

Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 553 40 21

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Vispoel Joke