Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hasselt: no regret-maatregelen PFAS PFAS-vervuiling

Hasselt: no regret-maatregelen PFAS

Door PFAS-verontreiniging gelden onderstaande no regret-maatregelen in Hasselt.

Afgebakende zone

 • Stadsheide 39: perceel van het takelbedrijf waar in 2020 een brand werd geblust
 • G. Verwilghensingel 2D

Voor deze sites werden de no regret-maatregelen geschrapt:

 • brandweerkazerne van de Zwarte Brugstraat 1
 • Willekensmolenstraat 126

Informatie over de onderzoeken

Op het terrein gelegen aan de Willekensmolenstraat 126+ in Hasselt werd een verkennend bodemonderzoek van 4 november 2021 uitgevoerd om na te gaan of er een PFAS-verontreiniging aanwezig is en of er bijkomend bodemonderzoek nodig is.

Kenmerken van de onderzochte locatie:
De onderzoekslocatie betreft een voormalige brandweerkazerne met oefenterrein. De kazerne is gelegen in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (bestemmingstype V). Grenzend aan het onderzoeksterrein is woongebied (bestemmingstype III). Er grenzen ook twee waterwinningsgebieden aan het onderzoeksterrein.

Resultaat van het verkennend bodemonderzoek:


 • Er is een PFAS-verontreiniging aangetoond in het vaste deel van de aarde.

 • Er is een PFAS-verontreiniging aangetoond in het grondwater.

 • Er is verder bodemonderzoek nodig voor de PFAS-verontreiniging.
 • 
Er zijn geen voorzorgsmaatregelen volgens het Bodemdecreet nodig.

 • Er zijn geen veiligheidsmaatregelen volgens het Bodemdecreet nodig.

Volgende verdere acties worden ondernomen op initiatief van de OVAM:


Momenteel gaat de OVAM na wie moet instaan voor de uitvoering van het verder
(beschrijvend) bodemonderzoek. Het doel van dergelijk bijkomend onderzoek is om een
scherper beeld te krijgen over de omvang en de ernst van de verontreiniging. De
doorlooptijd van dergelijke bodemonderzoeken wordt op minimum 8 tot 12 maanden
geschat vanaf de opstart ervan.Volgende verdere acties worden ondernomen op initiatief van het Agentschap Zorg en Gezondheid:


In afwachting van verder onderzoek wordt het gemeentebestuur geadviseerd over de maatregelen om eventuele blootstelling aan de PFAS-verontreiniging te
verminderen.

Algemene aandachtspunten voor de bewoners:


De OVAM verwijst nog naar de ‘Technische richtlijn grondwaterhandelingen(opent in nieuw venster)’ dd. 28/11/2012
 in kader van meldingen en vergunningen aangaande bemalingen. Dit om de aanwezige
grondwaterverontreiniging niet verder te verspreiden en om te vermijden dat verontreinigd
grondwater hergebruikt of geloosd wordt.

No regret-maatregelen Stadsheide 39

De resultaten van de bodemstaalanalyses zijn geruststellend waardoor no regret-maatregelen voor bodemgebruik niet nodig zijn.

Op de site en in een zone van 500 m rond de site: - met middelpunt peilbuis P16-1-1:

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

No regret-maatregelen G. Verwilghensingel

De resultaten van de bodemstaalanalyses zijn geruststellend waardoor de no regret-maatregelen voor bodemgebruik geschrapt kunnen worden.

Op de site en in een zone van 500 m rond de site: - met middelpunt peilbuis PB1000 (XY coördinaten 218676 en 181588)

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

Willekensmolenstraat

De no regret-maatregelen zijn geschrapt. Voor deze PFAS-verdachte contour is namelijk een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) uitgevoerd om de effectieve omvang van de PFAS-verontreiniging in kaart te brengen.

Mogelijk gelden voor bepaalde percelen gebruiksadviezen. De eigenaars/gebruikers/exploitanten van de betreffende percelen zijn op de hoogte gebracht door OVAM via een bodemattest.

Meer informatie vindt u terug op: