Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lichtervelde: no regret-maatregelen PFAS PFAS-vervuiling

Lichtervelde: no regret-maatregelen PFAS

Door PFAS-verontreiniging gelden onderstaande no regret-maatregelen in Lichtervelde.

 

Afgebakende zone

  • Terrein van de brandweer in de Beverenstraat in Lichtervelde

Op deze site werden de no regret-maatregelen geschrapt:

  • Terrein van de oliefabriek Sioen, Kortemarkstraat 8

No regret-maatregelen brandweerterrein in de Beverenstraat

Op de site en in een zone van 500 m rond de site:

  • Drink geen grondwater uit grondwaterputten en gebruik grondwater ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
  • Gebruik het grondwater niet om uw moestuin te bevochtigen of zwembad(jes) te vullen.
  • Gebruik het grondwater enkel voor andere dingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten, en planten water geven.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

  • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
  • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

Informatie over de onderzoeken

Op het terrein gelegen aan Beverenstraat 16 te 8810 Lichtervelde werd een verkennend bodemonderzoek (19/11/2021) uitgevoerd om na te gaan of er een PFAS-verontreiniging aanwezig is en of er bijkomend bodemonderzoek nodig is.

De onderzoekslocatie betreft een brandweerkazerne met oefenterrein. Het terrein is gelegen in woongebied (type III) en wordt binnen een straal van 100m omgeven door het centrum van Lichtervelde. Aanpalend aan het perceel van de kazerne bevindt zich een basisschool.

Tijdens het onderzoek werden volgende vaststellingen gedaan:

  • Er is PFAS-verontreiniging aangetoond in het vaste deel van de aarde.
  • Er is PFAS-verontreiniging aangetoond in het grondwater.
  • Er is verder bodemonderzoek nodig voor de PFAS-verontreiniging.

Volgende verdere acties worden ondernomen op initiatief van de OVAM:

Momenteel gaat de OVAM na wie moet instaan voor de uitvoering van het verder (beschrijvend) bodemonderzoek. Het doel van dergelijk bijkomend onderzoek is om een scherper beeld te krijgen over de omvang en de ernst van de verontreiniging. De doorlooptijd van dergelijke bodemonderzoeken wordt op minimum 8 tot 12 maanden geschat vanaf de opstart ervan.

Volgende verdere acties worden ondernomen op initiatief van het Agentschap Zorg en Gezondheid:
In afwachting van verder onderzoek wordt het gemeentebestuur geadviseerd over de maatregelen om eventuele blootstelling aan de PFAS-verontreiniging te verminderen.

Algemene aandachtspunten voor de bewoners:
De OVAM verwijst nog naar de ‘Technische richtlijn grondwaterhandelingen(opent in nieuw venster)’ dd. 28/11/2012 in kader van meldingen en vergunningen aangaande bemalingen. Dit om de aanwezige grondwaterverontreiniging niet verder te verspreiden en om te vermijden dat verontreinigd grondwater hergebruikt of geloosd wordt.