Gedaan met laden. U bevindt zich op: Marktbevraging voor pionierende bedrijven in de waterzuiveringssector PFAS-vervuiling

Marktbevraging voor pionierende bedrijven in de waterzuiveringssector

Nieuwsbericht
23 februari 2024

De Haven van Antwerpen-Brugge zal in 2024 een overheidsopdracht uitschrijven om innovatieve, opschaalbare zuiveringstechnieken te ontwikkelen voor PFAS-verontreinigd bemalingswater. Pioniers in de zuiveringssector kunnen zich alvast tot 1 maart 2024 vrijblijvend melden. 

De Haven van Antwerpen-Brugge wordt bij infrastructuurwerken in de haven geconfronteerd met de PFAS-problematiek. Er komen bij grondverzet grote hoeveelheden bemalingswater vrij dat verontreinigd is met PFAS. Zowel verontreinigd grondwater als verontreinigd Schelde- en dokwater. Dat water mag niet opnieuw geloosd worden in zonder zuivering.

Bestaande zuiveringstechnieken zijn voornamelijk gericht op langeketen-PFAS. In de Haven van Antwerpen gaat het vooral om korteketen-PFAS. Dit project heeft als doel om geschikte zuiveringstechnieken voor het bemalingswater te vinden.

Pioniers in de zuiveringssector kunnen zich alvast tot 1 maart 2024 om 14 uur vrijblijvend melden.

Meer informatie: