Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mechelen: no regret-maatregelen PFAS PFAS-vervuiling

Mechelen: no regret-maatregelen PFAS

Door PFAS-verontreiniging gelden onderstaande no regret-maatregelen in Mechelen.

Afgebakende zones

 • Site van DuPont en Chemours in Zuid-Mechelen
 • terrein van BrabantChrom, Lakenmakersstraat 126
 • Mechelsbroek
 • Guldendal 6
 • Guldendal 17

Op deze sites werden de no regret-maatregelen geschrapt:

 • terrein van CG Power Systems, Antwerpsesteenweg 167
 • Dageraadstraat 2

No regret-maatregelen Site van DuPont en Chemours

Op de voormalige site van DuPont de Nemours in Mechelen-Zuid zijn vandaag verschillende bedrijven actief. DuPont verwerkte er in het verleden PFAS. Vandaag gebruikt ook Chemours nog PFAS in zijn productie. Daarom werd die site beschouwd als risico-installatie.

Uit bodemonderzoek in de omgeving van de fabriek is gebleken dat de concentraties PFAS in de bodem rondom de site geen risico veroorzaken. Voor Gen-X blijven de waarden zelfs onder de detectiegrens. Ook de meetbare waarden voor PFOS en PFOA die werden gevonden, blijven onder de bodemsaneringsnorm voor de bestemming ‘wonen’.

Alleen op een terrein op het adres Geerdegem-Schonenberg 108 werden sporen van PFAS-vervuiling aangetroffen, zowel in de bodem als in het grondwater.

 • Het is een braakliggend en afgesloten terrein dat eigendom is van DuPont. Oorzaak van die verontreiniging is wellicht een brandweeroefening met blusschuim in het verleden. DuPont bekijkt in overleg met de OVAM welke vervolgstappen nodig zijn.
 • Het terrein is afgesloten en niet toegankelijk voor derden, dus zeker niet voor spelende kinderen.
 • Het onderzoek van de bodem in de woonzone rond die terreinen biedt geruststellende resultaten. Daar werd nergens een overschrijding van de norm voor woongebieden vastgesteld.
 • Omdat er wel een risico is dat de verontreiniging zich verspreidt via grondwater, gelden voor een aantal bewoners in de Antoon Spinoystraat, Geerdegem-Schonenberg en de Kruisbaan specifieke maatregelen rond het gebruik van grondwater. Die bewoners zijn persoonlijk op de hoogte gebracht door het stadsbestuur.
No regret-maatregelen voor omwonenden van de Chemours-site:
 • Geen rond grondgebruik. De grond van het specifieke perceel van Chemours waar verontreiniging werd gemeten in bodemstalen, wordt beschouwd als verdachte grond met betrekking tot de regelgeving voor grondverzet. Maar dat is niet het geval voor de ruimere omgeving.
 • Er gelden wel no regret-maatregelen voor het gebruik van putwater/grondwater:
  • Ga na of je kraanwater wel of niet afkomstig is van een grondwaterput.
  • Putwater/grondwater is niet geschikt voor consumptie: drinken, ijsblokjes maken, koffie, thee, gebruik in bereidingen zoals het koken van pasta, aardappelen, rijst, …
  • Gebruik het ook niet voor het besproeien van eetbare gewassen of het vullen van je zwem- of plonsbad.
  • Putwater/grondwater is wel geschikt om bijvoorbeeld je auto te wassen, verharde buitenoppervlakten (oprit, terras,…) schoon te maken en je toilet door te spoelen.

No regret-maatregelen Lakenmakersstraat 126

Op de site:

 • Laat kinderen niet spelen op onverharde terrein op de site.
 • Maak het verharde terrein op de site wekelijks schoon met water.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond op de site verstuift of verwaait.

In een zone van 100m rond de site- te rekenen vanaf de perceelsgrens:

 • Voor ouderen, kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:
  • Eet geen zelfgeteelde groenten en zelfgeteeld fruit.
  • Eet geen eieren van eigen kippen.
  • Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.
 • Algemene bevolking:
  • Eet u zelfgeteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was uw fruit en groenten goed met water voor u ze eet.
  • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.
  • Gebruik uw compost niet als meststof voor uw tuin.
  • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
 • Goede hygiëne toepassen:
  • Was uw handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
  • Maak uw huis binnen schoon met water.

Op de site en in een zone van 500 m rond de site: - met middelpunt peilbuis P1:

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

No regret-maatregelen Mechelsbroek

De resultaten van de bodemstaalanalyses zijn geruststellend waardoor de no regret-maatregelen voor bodemgebruik geschrapt kunnen worden.

Op de site en in een zone van 500m rond de site: - met middelpunt peilbuis PB02:

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

Antwerpsesteenweg 167

De no regret-maatregelen zijn geschrapt. Voor deze PFAS-verdachte contour is namelijk een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) uitgevoerd om de effectieve omvang van de PFAS-verontreiniging in kaart te brengen.

Mogelijk gelden voor bepaalde percelen gebruiksadviezen. De eigenaars/gebruikers/exploitanten van de betreffende percelen zijn op de hoogte gebracht door OVAM via een bodemattest.

Meer informatie vindt u terug op:

No regret-maatregelen Guldendal 6

De resultaten van de bodemstaalanalyses zijn geruststellend waardoor de no regret-maatregelen voor bodemgebruik niet toegepast worden.

Op de site en in een zone van 500 m rond de site: - met middelpunt peilbuis Pb2:

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

No regret-maatregelen Guldendal 17

Op de site en in een zone van 100 m rond de site- met middelpunt peilbuis P2001:

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.
 • Goede hygiëne toepassen:
  • Was uw handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
  • Maak uw huis binnen schoon met water.
  • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: Maak verharde delen buiten, zoals uw oprit en terras, schoon met water.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

Meer info

Op de website van de stad Mechelen vindt u meer informatie over de no regret-maatregelen voor PFAS en PFOS in Mechelen(opent in nieuw venster).

Bewoners rond de Chemourssite ontvingen de contactgegevens van het bedrijf voor meer informatie over de onderzoeken.

Dageraadstraat 2

De no regret-maatregelen zijn geschrapt. Voor deze PFAS-verdachte contour is namelijk een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) uitgevoerd om de effectieve omvang van de PFAS-verontreiniging in kaart te brengen.

Mogelijk gelden voor bepaalde percelen gebruiksadviezen. De eigenaars/gebruikers/exploitanten van de betreffende percelen zijn op de hoogte gebracht door OVAM via een bodemattest.

Meer informatie vindt u terug op: