Tegemoetkoming voor schade door no regret-maatregelen

Procedure

Landbouwers konden in februari een dossier indienen en zo aanspraak maken op een vergoeding voor:

  • extra investeringen
  • de meerkosten in het productieproces
  • het verlies aan arbeidstijd
  • eventueel omzetverlies.

Experts van de landbouworganisaties, het Departement Landbouw & Visserij, de opdrachthouder en 3M beoordeelden de verschillende ingediende dossiers. Uiteindelijk krijgen 37 landbouwbedrijven een voorstel van tegemoetkoming, voor een totaalbedrag van 1,8 miljoen euro.

3M doet uiterlijk in mei de uitbetalingen.

Opmerkingen

  • Belangrijk is om te benadrukken dat het aanvaarden van deze tegemoetkoming niet kan worden beschouwd als een dading. De landbouwer doet hiermee op geen enkele manier afstand van enig recht op een mogelijke bijkomende of toekomstige vergoeding of andere tussenkomsten. Dit voorstel is een voorlopige tegemoetkoming op korte termijn voor de geleden schade die voortkomt uit de no regret-maatregelen. Dat is de duidelijke afspraak met de landbouworganisaties én met 3M.
  • In deze fase gaat het alleen over een tegemoetkoming voor de geleden schade door de no regret-maatregelen en niet door de (bodem)verontreiniging zelf. Daarvoor is het nog wachten op het beschrijvende bodemonderzoek dat een onafhankelijk bodemdeskundige momenteel uitvoert onder leiding van de OVAM.
  • Consulteer hier de privacyverklaring die bij deze regeling hoort.
"Van bij het begin hebben we de doelstelling gehad om de landbouwers zo snel mogelijk een correcte vergoeding te kunnen uitkeren. Veel landbouwers hebben immers een groot omzetverlies geleden. Een tegemoetkoming van 1,8 miljoen voor de impact door de no regret-maatregelen is redelijk. Deze tegemoetkoming door 3M is alvast een belangrijk signaal naar de samenleving en naar de gedupeerde landbouwers in het bijzonder."

Karl Vrancken

Opdrachthouder PFAS

Meer info