Minimale verwachtingen

  Doelgroep

  De doelgroep zijn ouders, directies van scholen, lokale besturen en organisaties die zich vanuit een samenwerkingsverband willen inzetten voor het bevorderen van de sociale mix.

  We mikken op élke ouder en élk gezin, om zo de sociale mix in scholen te bevorderen, dus niet enkel kwetsbare gezinnen of ouders.

  Criteria KPI

  We verwachten dat een ouder of gezin minstens deelnam aan een ouderavond of schoolbezoek georganiseerd door een organisatie die de sociale mix in die scholen bevordert.

  Dat kan door:

  • een organisatie ouderavonden te laten organiseren
  • een organisatie schoolbezoeken te laten organiseren

  Financiële ondersteuning

  • Voor deze actie kan een lokaal bestuur een subsidie aanvragen binnen de subsidie-oproep ‘Plan Samenleven’.
  • Een lokaal bestuur kiest zelf hoeveel gezinnen het wil begeleiden. De maximale subsidie bedraagt 51.000 euro.

  Inhoudelijke ondersteuning