Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actie 20 - Sociale mix in scholen bevorderen Eén gemeenschap

Actie 20 - Sociale mix in scholen bevorderen

Met deze actie kan een lokaal bestuur acties organiseren om de sociale mix in scholen te bevorderen.

Op scholen bouwen we duurzame sociale netwerken die segregatie kunnen tegengaan. Door ouders kennis te laten maken met scholen in hun buurt, vergroot de kans dat zij voor deze scholen kiezen en kan de sociale mix en diversiteit in die buurtscholen verbeteren. We ondersteunen daarom lokale besturen die ervoor zorgen dat scholen een afspiegeling van hun buurt worden.

Kinderen en jongeren met een beperking hebben recht op inclusief onderwijs. Samen met leeftijdsgenoten in de klas zitten of in de buurt spelen, betekent winst voor alle betrokkenen. Inclusief onderwijs vergroot de kansen van leerlingen met specifieke behoeften om een wezenlijke maatschappelijke bijdrage te leveren.

Minimale verwachtingen

  Doelgroep

  De doelgroep zijn ouders, directies van scholen, lokale besturen en organisaties die zich vanuit een samenwerkingsverband willen inzetten voor het bevorderen van de sociale mix.

  We mikken op élke ouder en élk gezin, om zo de sociale mix in scholen te bevorderen, dus niet enkel kwetsbare gezinnen of ouders.

  Criteria KPI

  We verwachten dat een ouder of gezin minstens deelnam aan een ouderavond of schoolbezoek georganiseerd door een organisatie die de sociale mix in die scholen bevordert.

  Dat kan door:

  • een organisatie ouderavonden te laten organiseren
  • een organisatie schoolbezoeken te laten organiseren

  Financiële ondersteuning

  • Voor deze actie kan een lokaal bestuur een subsidie aanvragen binnen de subsidie-oproep ‘Plan Samenleven’.
  • Een lokaal bestuur kiest zelf hoeveel gezinnen het wil begeleiden. De maximale subsidie bedraagt 51.000 euro.

  Inhoudelijke ondersteuning

  Goede praktijken

  “De middelen van Plan Samenleven motiveren ons om out of the box te denken, en het project niet gewoon te verlengen” (Hasselt)