Minimale verwachtingen

  Doelgroep

  Kwetsbare kinderen en jongeren zijn kinderen en jongeren (tot 25 jaar) met een lage socio-economische status, met fysieke of mentale beperkingen, met een migratieachtergrond of die kwetsbaar zijn door een combinatie van die factoren (zoals kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst, met een beperking, met een lage opleiding, in armoede, LGBTQI+-jongeren).

  In het 1ste projectjaar was de doelgroep afgebakend tot ‘jongeren van buitenlandse herkomst’ en ‘personen met een beperking’. Die doelgroep breiden we uit in het 2de projectjaar om zo de noden bij een grotere groep te capteren.

  Criteria KPI

  We verwachten minstens 4 contactmomenten waarop de kinderen of jongeren meer informatie krijgen over de lerarenopleiding.

  Dat kan door:

  • hen te koppelen aan een buddy
  • activiteiten met de jongeren te doen om hun competenties te verkennen

  Bij voorkeur is de begeleiding:

  • outreachend
  • in 1ste instantie verkennend, daarna begeleidend

  Financiële ondersteuning

  • Voor deze actie kan een lokaal bestuur een subsidie aanvragen binnen de subsidie-oproep ‘Plan Samenleven’.
  • Een lokaal bestuur kiest zelf hoeveel kwetsbare kinderen en jongeren het wil begeleiden. De maximale subsidie bedraagt 14.625 euro.

  Inhoudelijke ondersteuning

  Inspirerend voorbeeld

  Teach for Belgium

  Twintig startende leerkrachten met maximum 5 jaar ervaring stapten in het participatief onderzoek ‘Diverse leraarskamer’ in Antwerpen. Wat kunnen scholen en beleid doen om meer mensen warm te maken voor het beroep en om drempels weg te nemen? Hoe creëer je inclusieve werkomgevingen op school?

  • Onderwijsinstanties krijgen zo zicht op drempels en groeikansen.
  • Scholen krijgen 1,5 jaar individuele coaching op maat en afgestemd op de noden van startende leerkrachten met een migratieachtergrond.

  Meer informatie op onderwijsnetwerkantwerpen.be(opent in nieuw venster).