Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actie 23 - In contact brengen met jeugdwerk Eén gemeenschap

Actie 23 - In contact brengen met jeugdwerk

Met deze actie kan een lokaal bestuur kwetsbare kinderen en jongeren in contact brengen met jeugdwerk.

Jeugdwerk is een belangrijke hefboom om netwerken te creëren voor jongeren. Dankzij het jeugdwerk leren jongeren elkaar en elkaars leefwereld kennen en worden muren tussen jonge burgers gesloopt. Kinderen en jongeren moeten de keuze hebben tussen verschillende jeugdwerkvormen, in de eigen buurt of verder weg.

Minimale verwachtingen

Doelgroep

Kwetsbare kinderen en jongeren zijn kinderen en jongeren (tot 25 jaar) met een lage socio-economische status, met fysieke of mentale beperkingen, met een migratieachtergrond of die kwetsbaar zijn door een combinatie van die factoren (zoals kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst, met een beperking, met een lage opleiding, in armoede, LGBTQI+-jongeren).

Criteria KPI

We verwachten dat een een kwetsbaar kind of jongere deelneemt aan een jeugdwerkactiviteit of outreachend op de hoogte gebracht wordt van een jeugdwerkactiviteit.

Dat kan door:

  • jeugdwerk activiteiten te organiseren
  • jongeren te begeleiden om zich in te schrijven in een jeugdwerkorganisatie

Zo kunnen we ook drempels in een jeugdwerkorganisatie detecteren of wegwerken. Een extra positief effect van deze actie.

Financiële ondersteuning

  • Voor deze actie kan een lokaal bestuur een subsidie aanvragen binnen de subsidie-oproep ‘Plan Samenleven’. In het 1ste projectjaar was dat niet mogelijk (zie de oproep ‘Verbindingsambassadeurs jeugdwerk’). Dat verandert in het 2de projectjaar.
  • Een lokaal bestuur kiest zelf hoeveel kwetsbare kinderen of jongeren het wil in contact brengen met jeugdwerk. De maximale subsidie bedraagt 37.800 euro.

Inhoudelijke ondersteuning

Inspirerende voorbeelden

Hart voor Handicap – de Genereuzen vzw

‘Doemamee’ is een oproep van de 10 Vlaamse jeugdbewegingen en de Genereuzen naar lokale groepen om kinderen met een beperking in hun werking welkom te heten. De oproep wordt gelanceerd vanaf september 2023 en in de media gebracht op 3 december 2023 (dag van mensen met een beperking).

  • Zorg ervoor dat jeugdbewegingen meer en meer inclusief worden, zodat kinderen met en zonder beperking gewoon met elkaar omgaan op jonge leeftijd.
  • Ondersteun jonge leiders met informatie, vorming en gesprekstools om hun jeugdgroep open te stellen voor kinderen met een beperking.
  • Stimuleer jeugdbewegingen om deel te nemen door hen naar het platform van Doemamee te verwijzen.

Surf naar www.doemamee.be(opent in nieuw venster). Online vanaf september 2023.