Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actie 24 - In contact brengen met cultuur Eén gemeenschap

Actie 24 - In contact brengen met cultuur

Met deze actie kan een lokaal bestuur kwetsbare kinderen en jongeren in contact brengen met cultuur.

De diversiteit in onze samenleving biedt veel mogelijkheden voor een heel uiteenlopend cultuuraanbod. Daarboven bezit cultuur de kracht om de sociale cohesie te vergroten, elkaar te leren kennen of ontmoeting en dialoog te bevorderen.

Minimale verwachtingen

  Doelgroep

  Kwetsbare kinderen en jongeren zijn kinderen en jongeren (tot 25 jaar) met een lage socio-economische status, met fysieke of mentale beperkingen, met een migratieachtergrond of die kwetsbaar zijn door een combinatie van die factoren (zoals kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst, met een beperking, met een lage opleiding, in armoede, LGBTQI+-jongeren).

  In het 1ste projectjaar was de doelgroep afgebakend tot ‘kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst’ en ‘personen met een beperking’. Die doelgroep bereiden we uit in het 2de projectjaar om de noden bij een grotere groep te capteren.

  Criteria KPI

  We verwachten dat een kwetsbaar kind of jongere deelneemt aan een culturele activiteit of outreachend op de hoogte wordt gebracht van een culturele activiteit.

  Dat kan door:

  • culturele activiteiten te organiseren zoals voorstellingen of workshops
  • jongeren te begeleiden om zich in te schrijven in een culturele organisatie

  Tijdens de actie bestaat de kans dat je drempels in een culturele organisatie detecteert en kan wegwerken. Een extra positief effect.

  Financiële ondersteuning

  • Voor deze actie kan een lokaal bestuur een subsidie aanvragen binnen de subsidie-oproep ‘Plan Samenleven’.
  • Een lokaal bestuur kiest zelf hoeveel kwetsbare kinderen of jongeren het wil in contact brengen met cultuur. De maximale subsidie bedraagt 37.800 euro.

  Inhoudelijke ondersteuning

  Inspirerende voorbeelden

  Goede praktijken