Gedaan met laden. U bevindt zich op: 40 nieuwe lokale besturen tekenen in voor 2de jaar Plan Samenleven Nieuwsberichten van Plan Samenleven

40 nieuwe lokale besturen tekenen in voor 2de jaar Plan Samenleven

Nieuwsbericht
3 oktober 2023

147 lokale besturen, VGC en de Rand vzw hebben zich geëngageerd voor het tweede projectjaar van Plan Samenleven.  Met het plan investeert Vlaanderen liefst €16.907.780 in acties rond o.a. begeleiding naar werk, in contact brengen met jeugdwerk en oefenkansen Nederlands. De 147 deelnemende gemeenten zijn er 40 meer dan het jaar voordien.

Over heel Vlaanderen vertaalt het Plan Samenleven zich in diverse lokale initiatieven. Projectverantwoordelijke Bart Vandenbussche legt uit: “Het plan is er om samenleven in diversiteit te bevorderen, en we zien dat de uitwerking op het lokale niveau telkens is aangepast aan de noden in die gemeente. Die flexibiliteit laat Plan Samenleven ook nét toe.” Zo zijn er projecten waarbij gemeenten samenwerken, net als eigen, individuele projecten van lokale besturen. Bart: “Zo lang ze maar de door lokale besturen zelf gekozen doelstellingen behalen om mensen te begeleiden tot werk, in contact te brengen tot jeugdwerk of lokaal het Nederlands stimuleren, konden ze in aanmerking komen voor subsidies.”

Een greep uit de projecten:

Acties om zowel gelijke kansen als integratie te bevorderen

Lokale besturen werken intergemeentelijk samen om zo het bestaande aanbod op te schalen of nieuwe acties op te zetten. Zo werken Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout en Hamme intergemeentelijk samen.

Dorien Heuninck, beleidscoördinator Dendermonde, vertelt: “Door Plan Samenleven ontwikkelden we onder andere een actieplan polarisatie dat inzet op de regenbooggemeenschap, organiseerden we een jobbeurs om mensen met een kwetsbare arbeidssituatie te begeleiden naar de arbeidsmarkt en startten we met G-sport zomerkampen en een G-sport festival voor personen met een beperking.”

Lees het volledige interview

Maasmechelen omarmt Plan Samenleven als stimulans voor hun goede initiatieven

Uschi Francot, diensthoofd Samenleven Mechelen, getuigt: “het actieplan Polarisatie biedt ons de gelegenheid een samenhangend plan van aanpak rond polarisatie te ontwikkelen en te implementeren. We werken hiervoor nauw samen met het Agentschap Integratie en Inburgering, dat voor ons een bevraging van het werkveld uitvoert.”

Maasmechelen heeft voor oefenkansen Nederlands verder kunnen inzetten op hun praatgroep, maar kan nu ook kleine proefprojecten opstarten. “Wij hebben een praatgroep zoals veel gemeenten die organiseren. Wij wilden sowieso onze bestaande projecten verder promoten en daarop blijven inzetten, maar wij zagen in het Plan Samenleven ook wel de kans om nieuwe initiatieven te proberen. Zo zetten we in op andere vormen van oefenkansen, zoals een babbelpicknick in de zomer om ook tijdens de zomermaanden oefenkansen aan te bieden. De middelen hebben ons dus gestimuleerd om nieuws impulsen te geven aan het bestaande aanbod.”

Lees het volledige interview

Meise ziet samenwerkingen versterken met Plan Samenleven

“Plan Samenleven was voor ons ook een hefboom om naar andere diensten te stappen om eens een nieuw project uit te werken, zoals huiswerkbegeleiding. Het opende letterlijk de deuren naar andere diensten.”

“Dankzij het Plan Samenleven wordt huiswerkbegeleiding nu georganiseerd in scholen én in het buurthuis. Scholen kunnen de grote vraag naar extra ondersteuning voor kinderen niet aan. We zijn een Brusselse randgemeente waardoor we veel anderstalige leerlingen hebben. 55% van de kinderen in Meise hebben een migratieachtergrond, wat hoog is. Dit zorgt voor grote uitdagingen op lokaal niveau. Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunde ons bij de opstart van het aanbieden van huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen die daar nood aan hebben, niet enkel voor anderstalige kinderen. Zo blijven we inclusief werken”, vertelt Julie, deskundige integratie en inburgering bij de gemeente Meise.

Lees het volledige interview