Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tweede projectjaar Plan Samenleven gaat van start met Kick-Off Nieuwsberichten van Plan Samenleven

Tweede projectjaar Plan Samenleven gaat van start met Kick-Off

Nieuwsbericht
20 november 2023

Met een heuse Kick-off in het Vlaams Parlement vond op maandag 20 november de start van het tweede projectjaar van Plan Samenleven plaats. De aanwezige lokale besturen konden bijleren van een groot aanbod aan werk- en infosessies over lokale besturen en samenleven in diversiteit, maar even goed van de initiatieven die andere lokale besturen al realiseerden. 

Plan Samenleven

Hoe kunnen Vlaamse gemeenten hun inwoners in een steeds diversere samenleving verbonden houden met elkaar? Hoe kunnen lokale besturen ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot het onderwijs, het verenigingsleven en de arbeidsmarkt. Hoe zetten ze in op veiligheid, ondernemerschap en leefbaarheid in de gemeente?

Om een antwoord te bieden op die vraagstukken biedt de Vlaamse overheid financiële en inhoudelijke ondersteuning aan lokale besturen via het Plan Samenleven. Het Plan Samenleven bevat 7 doelstellingen en 24 concrete acties waarop lokale besturen kunnen intekenen. De acties bieden voldoende ruimte voor steden en gemeenten om deze in te vullen binnen hun eigen lokale context.

In haar eerste projectjaar werd Plan Samenleven een succes. In sommige gevallen overstegen de resultaten zelfs de oorspronkelijke doelen. Zo brachten de lokale besturen 72.897 jongeren van buitenlandse herkomst of jongeren met een handicap in contact met een vereniging of bedrijf, terwijl er maar 42.370 gepland waren. Hoewel er slechts 68.429 oefenkansen Nederlands voor anderstaligen volwassenen ingepland werden, organiseerden de steden en gemeenten er meer dan 118.000.

De steden en gemeenten die zich engageerden voor Plan Samenleven zijn dan ook positief over het voorbije projectjaar. Dankzij het project kon Stad Kortrijk de bestaande werking van brugfiguren voor het onderwijs uitbreiden van enkel het basisonderwijs naar de middelbare scholen. In Maasmechelen kon de gemeente de wachtrijen wegwerken voor vzw Arktos, dat jongeren begeleidt die dreigen af te haken op school. Met de hulp van Plan Samenleven brengen zij mensen in contact met het bedrijfsleven, organiseren zij een speelpleinwerking en hebben ze een aanpakplan tegen polarisatie ontwikkeld.

VVSG heeft vandaag heel mooie sessies aangeboden. Er viel heel wat te leren en te inspireren. Dat is ook het doel van Plan Samenleven. Het is meer dan financiële ondersteuning. We ondersteunen ook inhoudelijk.

Bart Vandenbussche

Projectverantwoordelijke Plan Samenleven ABB

Voor het eerste projectjaar werd 14.136.359 euro beschikbaar gesteld en meer dan 100 lokale besturen tekenden in na de 1ste projectoproep. Deze, en andere positieve verhalen, hebben ervoor gezorgd dat Plan Samenleven aan haar tweede projectjaar kan starten met 40 nieuwe lokale besturen die zich willen engageren voor een inclusievere samenleving. Dit brengt de teller op 147 lokale besturen, VGC en de Rand vzw van de 300 Vlaamse gemeenten. Het budget werd eveneens opgetrokken naar 16.907.780 miljoen euro.

Financieel, maar ook inhoudelijk

Dat tweede projectjaar werd vandaag al goed ingezet op de kick-off in het Vlaams Parlement, georganiseerd door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). De nieuwe minister van Inburgering en Gelijke Kansen Gwendolyn Rutten was aanwezig en verzorgde ook een toespraak.

Lokale besturen en actoren kwamen daar samen om bij te leren van meer dan 25 inspirerende sessies en workshops, aangeboden door experts en ervaringsdeskundigen op het vlak van lokaal gelijkekansenbeleid. Zo beantwoordde ABB alle praktische vragen over Plan Samenleven en gaf VVSG sessies rond inclusieve communicatie en storytelling, intergemeentelijk samenwerking en werken met verschillende doelgroepen. Ze richtten ook Lerende Netwerken en informatiesessies op rond concrete acties van Plan Samenleven, zodat de deelnemende lokale besturen zo goed mogelijk van elkaar konden en kunnen leren. Elkaar vinden, informeren en inspireren, en van elkaar leren, stonden dan ook centraal op de kick-off.

Projectverantwoordelijke Plan Samenleven bij ABB Bart Vandenbussche geeft uitleg. “Wij hopen dat de kick-off de nieuwe instappers helpt om hun weg te vinden en het de lokale besturen (nieuwe en die van vorig projectjaar) inspireert en helpt om bij te leren. VVSG heeft vandaag heel mooie sessies aangeboden. Er viel dus heel wat te leren en te inspireren. Dat is ook het doel van Plan Samenleven. Het is meer dan financiële ondersteuning. We ondersteunen ook inhoudelijk.”

Dat de kick-off voornamelijk uit infosessies en netwerkmomenten bestond, is dan ook niet toevallig. “Plan Samenleven gaat over lokaal bekijken wat de noden zijn, en die aanpakken. Vandaag konden de lokale besturen samenkomen en hun ervaringen en kennis daarover delen. Door uit te wisselen kunnen ze bijleren en zaken meenemen naar hun eigen bestuur. ABB faciliteert, motiveert en inspireert enkel. De echte acties en kennis komen van bij de lokale besturen zelf.”

Wij deden al heel veel op vlak van samenleven, en hopen dat we ook andere gemeenten kunnen inspireren met wat wij al doen.

Tim Lamon

Stad Gent

Elkaar vinden en inspireren

Dat weten de lokale besturen zelf ook. Enkele van hen zijn zelfs mentorbestuur. Tim Lamon en Sabien Blondeel van Stad Gent geven uitleg.

Tim Lamon: “Als mentorbestuur organiseert Stad Gent eigenlijk een lerend netwerk. Wij brengen geïnteresseerde besturen samen over bepaalde acties van Plan Samenleven. Wij deden al heel veel op vlak van samenleven, en hopen dat we ook andere gemeenten kunnen inspireren met wat wij al doen. Wij nodigen andere besturen ook uit om naar onze stad te komen. We bezoeken dan allerlei sociale projecten en initiatieven, en hopen daarmee anderen te inspireren.”

Toch is dat niet altijd eenvoudig. “Het is soms moeilijk om die verbinding te maken met kleinere besturen”, zegt Tim. “Zij kijken naar onze middelen en infrastructuur en weten niet altijd of zij dat ook kunnen. Wij proberen dan altijd te benadrukken dat je ook als klein bestuur al heel veel waardevols kan doen, ook al is dat een kleiner initiatief. Plan Samenleven biedt veel ruimte om partnerschappen aan te gaan.”

Wij zijn een groot bestuur. Andere besturen kijken vaak naar wat wij al doen. Wij delen dat graag met hen, maar het is voor ons ook heel interessant om te kijken naar wat andere besturen doen.

Sabien Blondeel

Stad Gent

Voor de aanwezige besturen bood de kick-off een bijzondere kans om in contact te komen met andere besturen.

Sabien Blondeel: “Het is geven en nemen. Wij zijn een groot bestuur. Andere besturen kijken vaak naar wat wij al doen. Wij delen dat graag met hen, maar het is voor ons ook heel interessant om te kijken naar wat andere besturen doen. Vandaag kunnen wij in contact komen met mensen vanuit allerlei besturen en diensten die wij anders niet zien.”

Tim Lamon: “Het is een laagdrempelige manier om mensen te ontmoeten en te communiceren.”

Sabien Blondeel en Tim Lamon van Stad Gent

Voor het tweede projectjaar van Plan Samenleven hopen Sabien en Tim alvast op impactvolle, duurzame initiatieven.

Sabien Blondeel: “Wij hopen op acties waarmee we een verschil kunnen maken en die zichtbaar impact hebben.

Tim Lamon: “We hopen op een verduurzaming, zodat wij de nieuwe legislatuur kunnen tonen dat er dingen gebeuren met impact. Dat samenleven leeft, ook in Vlaanderen.”