De Vlaamse overheid geeft verschillende premies per thema:

  • archeologie: archeologiefonds en premie voor buitensporige opgravingskosten
  • monumenten, stads- of dorpsgezichten en landschappen: erfgoedpremie en onderzoekspremie
  • varend erfgoed: beheerspremie en onderhoudspremie

Voor werken met een gefaseerde uitvoeringstermijn kunt u een beroep doen op een meerjarenpremieovereenkomst.

Daarnaast zijn er ook nog gemeentelijke premies en belastingvermindering voor onroerend erfgoed. Alle informatie over deze premies en voordelen leest u op onroerenderfgoed.be.

  • Laatst gewijzigd op 21 maart 2019