De Vlaamse overheid geeft verschillende premies per thema:

  • archeologie: archeologiefonds en premie voor buitensporige opgravingskosten
  • monumenten, stads- of dorpsgezichten en landschappen: erfgoedpremie en onderzoekspremie
  • varend erfgoed: beheerspremie en onderhoudspremie

Voor werken met een gefaseerde uitvoeringstermijn kunt u een beroep doen op een meerjarenpremieovereenkomst. Aanvragen voor die premie kon u nog indienen tot en met 9 december 2020.

Daarnaast zijn er ook nog gemeentelijke premies en belastingvermindering voor onroerend erfgoed. Alle informatie over deze premies en voordelen ((opent in nieuw venster)) leest u op onroerenderfgoed.be.

Corona - digitale procedures en verlenging van termijnen

De Vlaamse regering keurde een besluit goed dat flexibiliteit mogelijk maakt bij procedures en termijnen in de regelgeving voor onroerend erfgoed. De maatregelen zullen duren zolang de noodsituatie aanhoudt.

Onroerend Erfgoed vraagt om (premie)aanvragen en dossiers zo veel mogelijk via het e-loket ((opent in nieuw venster)) in te dienen. De medewerkers van Onroerend Erfgoed helpen u graag op weg als dat nodig is. De behandelingstijd van op papier ingediende dossiers zal langer duren dan normaal.

Ook de communicatie via beveiligde zending, vergaderingen, beslissingen en adviezen gebeuren bij voorkeur via digitale of schriftelijke procedures ((opent in nieuw venster)).

Dreigt u door de gezondheidscrisis in de problemen te komen met de timing van werven of premieaanvragen, dan kunt u genieten van verlengde termijnen ((opent in nieuw venster)). Concreet gaat het onder andere om een verlenging van de termijnen in beschermingsprocedures, beroepsprocedures en premieaanvragen, en een verlenging van de geldigheidsduur van reeds verkregen toelatingen. De termijn van lopende openbare onderzoeken wordt tijdelijk geschorst.