Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ventilatievoorwaarden Mijn VerbouwPremie

Ventilatievoorwaarden Mijn VerbouwPremie

U kunt als eigenaar-bewoner uit de laagste of middelste inkomenscategorie en verhuurder aan een woonmaatschappij Mijn VerbouwPremie aanvragen voor het afbreken en het plaatsen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing (glas + schrijnwerk) als u voldoet aan de ventilatievoorwaarde op het moment van de premieaanvraag. Voldoet u niet aan de ventilatievoorwaarde? Dan kunt u enkel een premie aanvragen voor de nieuwe geplaatste hoogrendementsbeglazing, zoals deze geldt voor eigenaar-bewoners uit hoogste inkomenscategorie.

Waarom is ventilatie vereist bij het vervangen van ramen en deuren?

Het vervangen van buitenschrijnwerk in woningen verbetert zowel de globale isolatie als de luchtdichtheid van de woning, waardoor het energieverbruik zal dalen. Die verbetering mag echter niet ten koste gaan van het gezond binnenklimaat in de woning. Gecontroleerd en voldoende ventileren is dus belangrijk. Daarom geldt als voorwaarde voor Mijn VerbouwPremie in de laagste en middelste inkomenscategorie (en verhuur via een woonmaatschappij) de verplichting om aan de ventilatievoorwaarden uit het Energiebesluit van 19/11/2010 te voldoen. Wie niet voldoet aan die ventilatie-eisen, valt terug op Mijn VerbouwPremie uit de hoogste inkomenscategorie voor vervanging van glas (16 euro per m²).

In welke ruimten ventilatie plaatsen?

Om als eigenaar bewoner uit de laagste en middelste inkomenscategorie of verhuurder aan een woonmaatschappij in aanmerking te komen voor Mijn VerbouwPremie voor afbraak en plaatsen van buitenschrijnwerk van ramen en buitendeuren, moet u op het moment van de premieaanvraag voldoen aan de eisen voor ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit. Dit betekent dat in alle droge ruimten waar u ramen of een buitendeur met glas vervangt of plaatst, een ventilatiesysteem of verluchtingsroosters moeten aanwezig zijn.

Droge ruimten zijn bijvoorbeeld de woonkamer, eetkamer, slaapkamer, bureau, speelkamer of hobbyruimte,…

In natte ruimten zoals de badkamer, het toilet, de keuken of een wasplaats, is het plaatsen van een ventilatiesysteem of verluchtingsroosters niet nodig.

Ook gangen, zolder (voor zover niet gebruikt als slaap- of leefruimte), bergruimte, kelder en garage moeten niet van ventilatie voorzien zijn.

De ventilatie-eis geldt niet bij het plaatsen van een (zonder beglazing in de deur).

Als een van de droge ruimten waarin u ramen of een buitendeur met glas plaatste niet voldoet aan de ventilatievoorwaarde, valt u voor alle geplaatste ramen en buitendeuren terug op Mijn VerbouwPremie uit de hoogste inkomenscategorie. In plaats van een premie van 50% of 35% van het factuurbedrag (met een maximum van 11.000 euro) krijgt u dan enkel de premie voor de hoogrendementsbeglazing van 16 euro per m² glas, ook voor bijvoorbeeld het nieuwe raam in de badkamer (natte ruimte).

Hoe ventilatie voorzien?

Een ventilatiesysteem voert lucht aan en af. Dit kan op een natuurlijke of mechanische manier. Er zijn 4 verschillende ventilatiesystemen.

 • Systeem A: er is een toevoer van verse lucht via natuurlijke toevoerroosters in vensters of muren. De afvoer van vervuilde lucht gebeurt op natuurlijke wijze in natte ruimten via verticale afvoerkanalen met regelbare roosters.
 • Systeem B (wordt zelden gebruikt): er is een mechanische toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren in de droge ruimten. De afvoer van lucht gebeurt op natuurlijke wijze zoals bij systeem A.
 • Systeem C: er is een toevoer van verse lucht via natuurlijke toevoerroosters in ramen, muren of rolluikkasten. De afvoer van vervuilde lucht gebeurt mechanisch door elektrische ventilatoren.
 • Systeem D: zowel de toevoer van verse lucht als de afvoer van vervuilde lucht gebeurt op mechanische wijze.

Heeft uw woning een systeem A of C dan moet u ervoor zorgen dat er in elke droge ruimte waar u ramen en buitendeuren (met beglazing) vervangt voldoende luchttoevoerroosters voorzien zijn. Deze luchttoevoerroosters worden meestal in het nieuwe schrijnwerk geplaatst (raamroosters), maar mogen ook in de buitenmuur of de rolluikkasten zitten. Hou er wel rekening meer dat de factuur voor de ventilatieroosters in muur of rolluikkasten niet meetellen voor de berekening van de premie. De systemen met de nacht-, micro- en de kip-ventilatiestand of de kierstandfunctie voldoen niet aan de eisen.

Voorziet u in uw woning een ventilatiesysteem B of D, dan zijn deze raam- of luchttoevoerroosters niet nodig. U moet dan wel kunnen aantonen dat dergelijk ventilatiesysteem werd geplaatst.

De ventilatievoorwaarden gelden enkel voor de aanvoer van verse lucht. Er zijn geen voorwaarden voor de afvoer van vochtige/vervuilde lucht.​

Kadert uw investering in werken waarvoor een bouwaanvraag nodig is? Dan moet u de EPB-eisen volgen om te voldoen aan de ventilatievoorwaarden van Mijn VerbouwPremie.

Welke bewijsstukken van ventilatie toevoegen aan de aanvraag Mijn VerbouwPremie?

Als u Mijn VerbouwPremie aanvraagt in de categorie ramen en deuren moet u sowieso een aantal documenten verplicht toevoegen (zie webpagina: “Hoe vraag ik MijnVerbouwpremie aan”), waaronder:

 • de facturen van de werken
 • het attest van de aannemer: de aannemer duidt hierop aan of er al dan niet ramen of een deur met beglazing werden vervangen in een droge ruimte. Zo ja, geeft de aannemer op het attest ook aan of luchttoevoerroosters werden voorzien
 • bewijs ventilatie

Om aan te tonen dat u aan de ventilatievoorwaarde voldoet, voegt u volgende documenten toe aan uw premieaanvraag:

 • Bij plaatsing van luchttoevoerroosters in het schrijnwerk:
  • gedetailleerde offerte waaruit blijkt in welke ruimten ramen/deuren met beglazing werden vervangen en de al dan niet aanwezigheid van roosters in het schrijnwerk;
  • of het nummer van de EPB-aangifte en foto van het voorblad van de EPB-aangifte.
 • Bij plaatsing luchttoevoerroosters in de muur of rolluikkast:
  • de factuur van plaatsing of aankoop EN foto’s van de roosters in de verschillende ruimten.
 • Bij plaatsing/aanwezigheid van een ventilatiesysteem B of D:
  • factuur van plaatsing of aankoop met technische info over het ventilatiesysteem
  • of een meetrapport
  • of het nummer van de EPB-aangifte en foto van het voorblad van de EPB-aangifte.

Voorbeelden ventilatie bij werken aan ramen en buitendeuren

Welke technische vereisten voor ventilatie?

Het minimaal geëiste ontwerpdebiet is het debiet per ruimte waarvoor de installatie volgens de energieprestatieregelgeving minimaal moet ontworpen worden.

Als er voor een ruimte een ventilatieverplichting geldt, moet minstens het debiet uit de onderstaande tabel worden gerealiseerd. In een ruimte waar vensters worden vervangen, mag het debiet wel beperkt worden tot 45 m³/h per lopende meter venster dat wordt vervangen of toegevoegd. Die beperking geldt enkel in de ruimten waar er te weinig vensters worden vervangen en dus te weinig vensterbreedte beschikbaar is om het minimum debiet uit onderstaande tabel te behalen.

Toevoer van verse lucht per vierkante meter
woonkamer3,6 m³ per uur
slaapkamer, studeerkamer, hobbyruimte, speelkamer3,6 m³ per uur
Minimaal debiet per ruimte
woonkamer75 m³/h
slaapkamer, studeerkamer, hobbyruimte, speelkamer25 m³/h
Debiet mag beperkt worden tot:
woonkamer150 m³/h
slaapkamer, studeerkamer, hobbyruimte, speelkamer72 m³/h

Vraag uw raamconstructeur, fabrikant … naar ventilatievoorzieningen die de vereiste debieten kunnen realiseren.

Veelgestelde vragen