Voorwaarden

  • Elk samenwerkingsverband van minstens 3 bedrijven die op een duurzame manier (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen, kon tot uiterlijk 30 september 2020 een projectsubsidie aanvragen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
  • Projecten komen in aanmerking vanaf een vereist subsidiebudget van 75.000 euro.
  • Uiterlijk 5 jaar na de goedkeuring moet het project afgerond zijn.

Procedure

  • Het voorlopige aanvraagformulier met financieringsplan moest uiterlijk op 30 september 2020 ingediend zijn.

  • De definitieve, ondertekende aanvraag moest ten laatste op 15 oktober 2020 ingediend worden.

Bedrag

Het maximale subsidiepercentage is 75% van de projectbegroting.

Publicaties

Proeftuinen Droogte

Studie • juli 2020