© Lieven Van Assche

U kunt het praktijkexamen afleggen met vrije begeleiding, of onder begeleiding van een rijschool. U kiest zelf het examencentrum waar u het praktijkexamen aflegt.

Voor te leggen documenten

Als u een beroep doet op een erkende rijschool:

 • identiteitskaart
 • Belgisch of Europees rijbewijs, voor de categorie B of voor een gelijkwaardige categorie
 • formulier ‘Aanvraag om een voorlopig rijbewijs’ met het nog geldige attest van slagen voor het theorie-examen of de vrijstelling ervan
 • getuigschrift van praktijkonderricht dat u van uw rijschool kreeg
 • rijgeschiktheidsattest groep 2, behalve als u een geldig rijbewijs hebt waarvoor u dat attest al hebt voorgelegd
 • eventueel: betalingsbewijs van de retributie.

Als u zelfstandig hebt geoefend met het voorlopig rijbewijs:

- Van de kandidaat-chauffeur:

 • identiteitskaart
 • Belgisch of Europees rijbewijs, voor de categorie B of een gelijkwaardige categorie
 • geldig voorlopig rijbewijs (ouder dan een maand).

Bent u al 2 keer niet geslaagd voor het praktijkexamen? Dan hebt u ook het getuigschrift nodig dat u krijgt nadat u de voorgeschreven rijopleiding hebt gevolgd.

- Van het voertuig:

 • verzekeringsbewijs
 • inschrijvingsbewijs
 • keuringsbewijs
 • technische fiche of identificatieverslag.
 • Alleen voor het rijbewijs C, C1, CE of C1E: een CMR, een vrachtbrief of een weegbon.
  • Als een CMR of vrachtbrief niet verplicht is, moet u een weegbon voorleggen van ten vroegste de dag voor het praktijkexamen. Die weegbon moet de volgende gegevens bevatten:
   • identificatie van 1 weegschaal
   • datum van de weging
   • inschrijvingsnummer van het voertuig
   • gewicht in beladen toestand.
  • Voor het praktijkexamen moeten de kandidaat-chauffeur en zijn begeleider een attest invullen over de lading en het gewicht van het voertuig, lading inbegrepen.
  • Ter info: de CMR is een vrachtbrief die nodig is voor elk grensoverschrijdend vervoer van of naar 1 van de landen die bij de CMR-conventie zijn aangesloten. De meeste Europese landen zijn aangesloten bij die conventie. De CMR-vrachtbrief mag in België ook gebruikt worden bij binnenlands vervoer.

- Van de begeleider:

 • identiteitskaart
 • Belgisch of Europees rijbewijs voor het voertuig waarmee het examen wordt afgelegd.
  • Als de kandidaat-chauffeur het bewijs van vakbekwaamheid wil behalen (code 95) dan moet ook zijn begeleider dat bewijs behaald hebben of vrijgesteld zijn.

De begeleider moet aanwezig zijn tijdens het praktijkexamen en als er voldoende zitplaatsen zijn ook meerijden tijdens de proef op de openbare weg.

Verloop van het praktijkexamen

Tijdens het praktijkexamen toont u aan dat u uw voertuig beheerst en het verkeersreglement correct toepast.

Rijbewijs C, C1, CE of C1E zonder bewijs van vakbekwaamheid

Het praktijkexamen voor het rijbewijs C, C1, CE en C1E zonder bewijs van vakbekwaamheid bestaat uit 2 proeven:

 1. Proef op privéterrein
  • U voert 4 basismanoeuvres uit:
   • voorafgaande controles
   • in rechte lijn achteruitrijden
   • achteruitrijden tot tegen een laadkaai
   • achteruitrijden in een garage.
 2. Proef op de openbare weg (minimaal 45 minuten)

Lees het gedetailleerde verloop van het praktijkexamen zonder bewijs van vakbekwaamheid:

Rijbewijs C, C1, CE of C1E met bewijs van vakbekwaamheid

Het praktijkexamen voor het rijbewijs C, C1, CE en C1E met bewijs van vakbekwaamheid bestaat uit 3 proeven:

 1. Proef op privéterrein
  • U voert 4 basismanoeuvres uit:
   • voorafgaande controles
   • in rechte lijn achteruitrijden
   • achteruitrijden tot tegen een laadkaai
   • achteruitrijden in een garage.
 2. Proef basiskwalificatie
  • Met deze proef toont u aan dat u:
   • een lading kunt vastmaken volgens de veiligheidsvoorschriften
   • een lading kunt laden zonder lichamelijke risico’s te lopen
   • criminaliteit kunt voorkomen
   • noodsituaties kunt beoordelen
   • een schadeformulier kunt invullen
   • een vrachtbrief kunt invullen.
 3. Proef op de openbare weg (minimaal 90 minuten)

Lees het gedetailleerde verloop van het praktijkexamen met bewijs van vakbekwaamheid:

Rijbewijs D, D1, DE of D1E zonder bewijs van vakbekwaamheid

Het praktijkexamen voor het rijbewijs D, D1, DE en D1E zonder bewijs van vakbekwaamheid bestaat uit 2 proeven:

Proef op privéterrein

 • U voert 4 basismanoeuvres uit:
  • voorafgaande controles
  • in rechte lijn achteruitrijden
  • achteruit in een garage rijden
  • langs een trottoir parkeren.

Proef op de openbare weg (minimaal 45 minuten)

Lees het gedetailleerde verloop van het praktijkexamen zonder bewijs van vakbekwaamheid:

Rijbewijs D, D1, DE of D1E met bewijs van vakbekwaamheid

Het praktijkexamen voor het rijbewijs D, D1, DE en D1E met bewijs van vakbekwaamheid bestaat uit 3 proeven:

 1. Proef op privéterrein
  • U voert 4 basismanoeuvres uit:
   • voorafgaande controles
   • in rechte lijn achteruitrijden
   • achteruit in een garage rijden
   • langs een trottoir parkeren.
 2. Proef basiskwalificatie
  • Met deze proef toont u aan dat u uw voertuig voldoende beheerst om:
   • veiligheid en comfort van de passagiers te waarborgen
   • uw lading te verzekeren
   • lichamelijke risico’s te voorkomen
   • noodsituaties te beoordelen
   • criminaliteit en illegalenvervoer te voorkomen.
 3. Proef op de openbare weg (minimaal 90 minuten)

Lees het gedetailleerde verloop voor een rijbewijs in de categorie D met bewijs van vakbekwaamheid(opent in nieuw venster).

Bijstand door een tolk

Het praktijkexamen is mogelijk met bijstand van een Franse, Duitse of Engelse beëdigd tolk die u zelf kiest en betaalt. De tolk moet aan het examencentrum een bewijs voorleggen om aan te tonen dat hij een beëdigd tolk is. Neem voor meer info contact op met het examencentrum.

Prijs van het praktijkexamen

Praktijkexamen in de categorie C of D zonder vakbekwaamheid:

 • volledig praktijkexamen: 64 euro
 • alleen de proef op de openbare weg: 53 euro.

Praktijkexamen voor het rijbewijs C1, C, D1 of D met vakbekwaamheid:

 • manoeuvres: 51 euro
 • praktische proef basiskwalificatie: 76 euro
 • manoeuvres + praktische proef basiskwalificatie: 102 euro
 • proef openbare weg: 178 euro

Praktijkexamen voor het rijbewijs C1E, CE, D1E of DE met vakbekwaamheid:

 • manoeuvres: 67 euro
 • praktische proef basiskwalificatie: 76 euro
 • manoeuvres + praktische proef basiskwalificatie: 119 euro
 • proef openbare weg: 178 euro

U bent geslaagd voor het praktijkexamen

U krijgt documenten van het examencentrum:

 • formulier ‘Aanvraag om een rijbewijs’
 • ‘Getuigschrift basiskwalificatie’ (als u bent geslaagd voor het bewijs van beroepsbekwaamheid – code 95).

Met die documenten kunt u uw rijbewijs aanvragen bij uw gemeentebestuur.

Opgelet: de documenten die u in het examencentrum krijgt, zijn 3 jaar geldig. Vraagt u uw rijbewijs niet aan binnen die termijn? Dan moet u opnieuw slagen voor het theorie- en praktijkexamen.

U bent niet geslaagd voor het praktijkexamen

U kunt het praktijkexamen opnieuw afleggen, maar niet dezelfde dag. U bent 3 jaar vrijgesteld voor de proeven waarvoor u wel bent geslaagd.

Bent u 2 keer niet geslaagd en volgde u de rijopleiding onder vrije begeleiding met het voorlopig rijbewijs? Dan moet u rijlessen volgen bij een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster). Na afloop van die lessen krijgt u een bewijs dat u bij uw volgende praktijkexamen moet afgeven.